28. 1. 2019: Музей в Зындрановій наново одкрытый

26. грудня/децембра 2018 р. Рада Товариства для Розвитку Музею Лемківской Культуры в Зындрановій заявила, што од 2019 рока музей буде запертый для одвиджаючых. Як причыну такого рішыня подано за низку пропонувану Міністром Внутрішніх Справ і Адміністрациі дотацию на музейну діяльніст на 2019 р. Дальшом заявом, з дн. 24. січня/януара 2019 р., рада проголосила, што музей наново буде окрытый для одвиджаючых од лютого/фебруара.

Фактично музей запертый был лем через місяц. В заяві, яка публикувана была на фейсбуковым фанпейджы Музею Лемківской Культуры в Зындрановій, чытаме, што рішыня наново одкрыти музей для туристичного руху підняте было по стрічы в МВСіА, котра прошла 23. січня/януара 2019 р.

В куртій інформациі Рада Товариства для Розвитку Музею Лемківской Культуры не подає деталів. Не інформує, ци повело ся успішно отримати внескувану дотацию. Припомнийме, што рада внескувала о дотацию на штоденну музейну діяльніст (задача: Діяльніст Музею Лемківской Культуры з бібліотеком і архівом) в высокости 53.000 зл, але міністерияльным рішыньом з дн. 14. грудня/децембра 2018 р., якє публикуване было вчас посліднього засіданя Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын 19. грудня/децембра 2018 р., музею признано лем част внескуваной сумы, т.є. 33.000 зл.

Сконтактували сме ся з ведучым музейной рады, Богданом Ґочом, якій в телефонічній бесіді подал більше деталів тыкаючых справы. Як повіл, міністерство єст заінтересуване розвязаньом проблему. Вчас стрічы Б. Ґоча м.ін. з секретарьом стану в МВСіА, Павлом Шефернакером, музей отримал деклярацию, што признана буде дотация в высокости 53.000 тис., значыт така, о яку рада внескувала. Ведучый товариства підчеркнул, што міністерство є так само заінтересуване выпрацуваньом системовых розвязань, якы в будучности могли бы ґарантувати одповідні середкы на музейну діяльніст.

Згідно з рішыньом, музей в найблизшых місяцях (лютый/фебруар-квітен/апріль) буде мож одвиджати лем в суботы та неділі медже год. 8.00 а 16.00. Од мая до жолтня/октобра музей буде одкрытый штоден окрем понедільків, а в листопаді/новембрі і грудни/децембрі зас лем в суботы і неділі.

Музей Лемківской Культуры в Зындрановій окрем дотациі на штоденну діяльніст отримал міністерияльну підтримку і на інчы задачы. Того рока верне м.ін. фестіваль «Од Русаль до Яна». Кєд реально музей отримат речену дотацию в ґарантуваній міністерством высокости, так сума признаных грошы з МВСіА на ріжны задачы в 2019 р. вынесе 106.500 зл.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo