27. 9. 2020: Мож собі спробовати списованя в пілотї

Словакія єднако як і векшына европскых держав рихтує ся на Списованя населїня, домів і квартелїв 2021. В тых днях собі вже мож спробовати, як буде вызерати списованя, і одповідати на вопросы в пілотї, котрый спустив Штатістічный уряд Словацькой републікы на своїй сторінцї.

Пілотне списованя має вісем языковых мутацій, конкретно словацьку, нїмецьку, анґліцьку, французьку, мадярьску, ромску, русиньску і україньску.

Електронічный формуларь, котрый треба выповнити, має лем 13 вопросів, што є в порівнаню з попередніма роками омного менше чісло, чім списованя стало скорым і комфортным. Помогло тому, же вшыткы остатнї даны собі Шатістічный уряд знає здобыти за помочі односных урядів і їх датабаз.

Про меншыны суть важныма вопросы чісло 11 і 12. В них ся звідать на вашу народность і на материньскый язык. Вопрос чісло 11, котрый ся звідать на народность, має іщі підвопрос, ці ся голосите і ку іншій народности. Чоловік собі може выбрати, же голосить ся і ку іншйій народности, в тім припадї ся му одкрыють можности, з котрых собі выбере другу народность. Но означіти мож і то, же ся не голосите ку далшій народности.

Вопрос чісло 13 ся звідать на ваше віроісповіданя. Покля означіте, же сьте з віроісповіданём, можете пак выбрати із вшыткых державов реґістрованых церьквей і реліґійных общін, припадно означіти можливость „інше“.

Списованя жытелїв, домів і квартелів 2021 буде на Словакії проходити од 15-го фебруара до 31-го марца 2021-го року. Пілот, котрый сьме тестовали, є доступный од 21-го до 28-го септембра 2020-го року. Даны здобыти в пілотї не будуть зарахованы до сплсованя. Спробовати перепис собі можете ту.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo