27. 8. 2021: 47 і промарнена шанса

Зеленьскый промарнив шансу і дефінітівно указав, же є лем далшый із  україньскых політіків.

Не знам, ці бы было лїпшой нагоды як теперь, вказати при 30-ій рочніцї незалежности, же і тоты, котры ся голосять ку Русинам, суть нашы і рахуєме з нима. Не стало ся.

В Ужгородї на найвысшім стовпі в цїлій области вісить україньскый флаґ. Жытелї собі припоминають вєдно із цїлов Українов 30-ту рочніцю выголошіня незалежности. За незалежность голосовали і они, люде жыюучі в Закарпатьскій области Україны, історічній русиньскій земли – Підкарпатьскій Руси.

Но в Кієві якось не довідять, не хотять довідїти, хто вшытко святкує незалежность державы, котрой є Кієв главным містом.

Было то парады в день рочніцї незалежности. Докінця і воєньской. Якраз там выступив із своїм приговором і презідент Україны Володимір Зеленьскый. Вшыткых своїма словами „міцно обняв“. Хотїв вказати, яка Україна мултікултурна, і же вшыткы творять Україну – вшыткы обчане той державы.

Штиридцять сім. Точно тілько спомянув Володимір Зеленьскый у соїм приговорі народів, котры творять Україну. Кедь сьте ся додумали, же єден народ не спомянув, маєте правду.

Інтересным є, якы вшыткы народы спомянув. Дословно і такы, котрых ся на Українї рахує на дакілько сто, а даколи і на десяткы членів. І так сьме ся дізнали, же і Фіны, котрых є до тісяч в країнї, а окремо і Карелы, котрых суть досправды десяткы, мають тоту честь творити Україну. Но Русины таку честь не мають.

30-та рочніця выголошіня незалежности Україны могла быти шумнов принагодов, наперек вшыткому, вказати, же і Русины суть тоты, котры творять Україну. І кедь суть на цїлодержавній уровни неузнаны, но суть узнаны в Закарпатьскій области, котра заголосовала за незалежность Україны. Навеце то могло быти ґесто.

Хто іншый як презідент бы мав робити ґеста, быти державным дїятелём, а не лем далшым із політіків, котры не довидять за далшый функчный період? То якраз державны дїятелї, презіденты, можуть, а і мають быти тоты, котры роблять про вшыткых, котры ся мають інтересовати о вшыткых, котры поможуть слабшому, і помыселно шмарять лопду на другій бік, жебы штось зачало ся рушати.

Тото міг теперь зробити Володимір Зеленьскый. Наперек тому, же кієвска ґарнітура не хоче признати права Русинам, міг зараховати Русинів до списку тых, котры творять Україну. Быв бы то сімбол, ґесто, котре бы могло быти зачатком далшых процесів.

А оно бы то не было лем сімболічне. Оно бы то было і справедливе. Кедь мож спомянути народы, котрых членів є в країнї до сто, до тісяч, ці не мають право быти спомянуты Русины, котрых подля офіціалных штатістік было у 2001-ім роцї 10 тісяч? І кедь знаме, же тото чісло є маніпуловане, і тых 10 тісяч нам дає право быти в списку народів, котры творять Україну.

Володимір Зеленьскый выбрав собі приступ односно Русинів такый, як вшыткы ёго попередникы у функції, як і цїлый політічный естаблішмент за 30 років незалежности Україны.

Ку 47-ом народам му было тяжко прираховати іщі єден. Притім теперь, на округлу рочніцю, кедь навеце в остатнїх роках за державу різікують і жертвують жывоты і вояци, котры мають русиньске походжіня а суть з Підкаратя, бы ся то веце як жадало. Не є то в цїлій сітуації цїнічне, же хтось боює за державу, а держава з ним ани не рахує?

Зеленьскый тым вказав, же є лем далшый із україньскых політіків, а ніч веце. Жаден діпломат, жаден державный дїятель. Ніч.

При списку народів, де ся їх вмістило лем 47, промарнив шансу вказати дашто веце. Но то была ёго шанса. Мы ся тых нашых не зречеме, і будеме на нашу проблему на Українї вказовати всядыль, на народных уровнях, на меджінародній уровни, аж покля тот 48-ый народ не буде дописаный.

Петро МЕДВІДЬ, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm. Ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР.

Script logo