27. 7. 2021: Штатістіка: Наросла кількость людей, котры не хотять ся дати очковати

Od mája výraznejšie narástol počet ľudí, ktorí očkovanie odmietajú. Ako vyplýva z výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame, je to o viac ako 5 percentuálnych bodov z májových 30,9 percenta na 36 percent

Ochota dať sa zaočkovať zostáva už od marca na pomerne stabilnej úrovni. Už zaočkovaných alebo ochotných dať sa zaočkovať je 51,7 percenta, čo predstavuje oproti máju nárast iba o 3 percentá. Povinné očkovanie odmieta väčšina, teda 61,9 percenta respondentov, pri názoroch na miernejšie epidemické opatrenia pre zaočkovaných je pomer ich zástancov a odporcov vyrovnanejší. Desiata vlna výskumu sa uskutočnila od 15. do 20. júla.

Až 29,8 percenta opýtaných, ktorí odmietajú očkovanie, by zmenilo svoj postoj, ak by sa dostatočne preukázalo, že vakcíny sú bezpečné a získajú riadnu registráciu v liekovej agentúre. 14,3 percenta tých respondentov, ktorí odmietajú očkovanie, by zmenilo svoj postoj, ak by sa mohli zaočkovať u svojho lekára a 12,5 percenta by zmenilo svoj postoj, ak by prišla ďalšia vlna epidémie a znova by sa zaplnili nemocnice a zomieralo by veľa ľudí.

Za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je 31,2 percenta respondentov, odmieta ho 61,9 percenta respondentov a 7,6 percenta respondentov nevie túto otázku posúdiť. Takéto povinné očkovanie schvaľuje 54,9 percenta, teda väčšina už zaočkovaných respondentov.

„V predchádzajúcich výskumoch sme evidovali pomerne veľkú skupinu respondentov, ktorí ešte neboli rozhodnutí či sa dajú zaočkovať. Najnovší výskum však ukazuje, že táto skupina nerozhodnutých sa zmenšuje a väčšia časť z nich sa zaraďuje skôr do tábora odmietačov očkovania. Postoje k povinnému očkovaniu a k platnosti miernejších epidemických opatrení rozdeľujú spoločnosť do dvoch táborov: už zaočkovaní väčšinovo podporujú obidve opatrenia, nezaočkovaní sú ešte výraznejšie proti,“ uviedol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Zdroj: Hlavné správy / Konzervatívny denník, skrátené

Script logo