27. 6. 2020: На Любовняньскім замку обновили Палац Любомірьскых

У четверь, 25-го юна 2020-го року, святочно сколавдовали бароковый Палац Любомірьскых, котрый перешов великов реконштрукціёв. Інвестіцію зафінанцовав зряджователь Лобовняньского музею, під котрый цїлый замкок належыть, Пряшівскый самосправный край.

Цїла реконштрукція бароковой будовы стояла скоро 1,9 міліона евр. Інформовала о тім Даша Єленёва, говоркыня Пряшівского самосправного краю.

Резіденція вызначных шляхтічных родів

Обнова наймолодшого із палаців на замку в Старій Любовнї є продовжованём комплексной обновы Любовняньского замку, котра зачала перед скоро 20-ма роками. Про край як зряджователя є закінчіня той інвестічной акції вызначным кроком з веце причін.

„То про нас выняткова дія, кедьже ся подарило затрактівніти далшый обєкт в рамках замкового ареалу, котрый є рарітов краю, а бізовно і Словакії. Минулорічна навщівность музею, ёго обєктів, перекрочіла 214 тісяч навщівників, што є великый обовязок. На тім місцї концентрує ся фалат історії. Є на нас, жебы сьме тоту дїдовизну сохранили і розвивали нелем про сучасны, но і про будучі ґенерації,“ повів на колавдації председа Пряшівского самосправного краю Мілан Маєрьскый.

Цїлковы вытраты были понад 1 860 000 евр, котры дав у двох етапах край. Ставебны, архітектонічны і рештавраторьскы роботы, котры представлёвали 60 процент вшыткых робот, зачали вже у 2017-ім році. Палац ся одводнив, дістав стрїху із шындлїв, обновила ся фасада, облакы, дверї і комплетный інтерьєр обєкту. Три рокы перед зачатком реконштруцкії робили ся баданя памяткарів.

„Приправный процес при обнові замків є многораз складнїшый як сама обнова. Вдяка тому можеме днесь презентовати палац як резіденцію вызначных шляхтічных родів, котры ту діяли, жыли і бывали в тій части замку. Нашов намагов є представити найцїннїшы архітектонічны і вытварны елементы окремых періодів од 1642-го року, коли быв палац збудованый, аж по 1944-ый рік,“ повів директор Любовняньского музею Далібор Мікулик.

Експозічны артефакты з Польщі, Луксембурґії ці Іспанії

„В палаці было комплексно зреконштруованых і зрештаврованых 14 комнат, в котрых выставиме чісленны збірковы артефакты, якы сьме привезли з Польщі, Луксембурґії ці Іспанії,“ інформовав Мікулик.

Подля ёго слов не буде хыбовати ани то, што ся нашло почас реконштрукції. Іде наприклад о чорну кухню, історічны тоалеты, цїнны написы ці мальбы в ектерьєрї і інтерьєрї, о котрых ся дотеперь не знало. І зато будуть експозіції в палаці цалком іншы, як были перед реконштрукційов.

Окремо присвячене князёви Станїславови

Комнаты будуть присвячены роду Любомірьскых, окремо князёви Станїславови, котрый тот імпозантный палац дав у 1642-ім роцї збудовати, але і далшым маїтелям замку – Раісзовым і Замойскым. Сприступнїня експозіцій про людей є наплановане на апріль слїдуючого року.

В рамках колавдації палаца одбыло ся і уложіня часовой скринькы з добовов пресов, валутов, фляшов спішской боровічкы і охраннов масков, котра сімболізує часы пандемії, за якых была реконштрукція докінчена.

„Часовы скринькы ся вкладали до стїн, кедь проходила якась вызначна дія. Скринька, котра є привезена із Чеськой републікы, бы ся мала отворити о 122 років,“ пояснив про аґентуру TASR директор музею.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, языкова управа: А. З.

Script logo