27. 6. 2020: Дотації на наёмне

Міністерство господарства СР про Вас приправило на єднім місцї sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, котрый є реакціёв влады СР на змірнїня неґатівных економічных наслїдків в одношіню ку загамованю наслїдків шырїня небезпечной наказливой хвороты КОВІД-19.   

Першым кроком є взаємный договор меджі пронаїмателём і наёмцём. Перед поданём жадости рекомендуєме актівно комуніковати, наштудовати собі вшыткы інформації і подмінкы про даня дотації, як і postup podania žiadosti.

Жадости мож давати до 30. 11. 2020. Міністерство господарствам СР односно очекованя енормного інтересу о даня дотації рекомендує дотримовати гармоноґрам даваня жадостей про окремы краї, котрый ся буде повторяти.

Датум

Край

23.6.2020

Пряшівскый

24.6.2020

Баньскобыстріцькый

25.6.2020

Кошіцькый

26.6.2020

Жіліньскый

29.6.2020

Нїтряньскый

30.6.2020

Тренчаньскый

1.7.2020

Трнавскый

2.7.2020

Братїславскый

 

Žiadosť o dotáciu na tejto stránke

 

Здрой: www.korona.gov.sk, переклад зо словацького языка: А. З.

Script logo