27. 6. 2018: В Пармі інтронізують нового єпарху

Мілан Лах: „Єм Русин і не ганьблю ся за то, бо то є часть моёй ідентічности.“

 

В суботу 30-го юна 2018-го року одбуде ся інтронізація нового єпарху Ґрекокатолицькой русиньской єпархії в Пармі. 1-го юна быв за єпарху менованый дотеперїшнїй адміністратор той єпархії sede vacante владыка Мілан (Лах).

Архієрейска літрурґія, почас котрой буде новый єпарха інтронізованый, зачне о 11.00 год. міснтого часу, што є 17.00 год. середнёевропского часу в Катедралнім соборї св. Йоана Крестителя в Пармі. Головным служытелём буде метрополіта Віліам (Шкурла), архієпіскоп піттсбужскый, участным на події буде і апостольскый нунцій в Споєныш штатах Америкы Хрістофе Піерре.

 

Владыка Мілан

Владыка Мілан (Лах) народив ся 18-го новембра 1973-го року в Кежмарку. Богословскы штудії закінчів на Теолоґічній факултí Тырнавской універзіты в роцí 2001. На діакона быв высвященый владыком Міланом (Хаутуром) в роцí 2000 в Катедралнім соборí Рождества Пресвятой Богородіцí в Кошiцях, і у 2001-ім роцí там прияв од того самого єпіскопа і священьске рукуположіня. Є членом Товариства Ісусового (єзуіты).

В роках 2001 – 2003 быв у комунітї єзуітів в Кошыцях, де по роцї діяв і як науковый робітник в Центрї спірітуаліты Выход – Запад Михала Лацка. Од року 2003 до року 2004 быв повіреный веджінём того центру, єдночасно помагав як священик в Кошіцях і околіцї. В роцї 2004 зачав высшы штудії на Папскім восточнім інштітутї в Римі, де здобыв у 2006-ім роцї ліценціат з восточных церьковных наук і в роцї 2009 здобыв докторат в тій самій дісціплінї обгаёбов дізертачной роботы Вклад Юрія Іоаннікія Базиловіча ЧСВВ на монашеску формацію василіянів Мукачівской єпархії в роках 1789 – 1821. Владыка Мілан быв почас римскых штудій і помічным шпірітуалом Папской колеґії Russicum і духовный асістент Федерації скавтів Европы в Римі. Авторьскы спіолупрацовав і з Ватіканьскым радіом.

По навернутю зо штудій в роцї 2009 робив як директор знова у Центрії спірітуаліты Выход – Запад Михала Лацка в Кошыцях. Єден семестер учів спірітуаліту хрістіаньского Востока на Теолоґічній факултї Католицькой універзіты в Кошыцях, де быв і членом редакчной рады теолоґічного часопису „Verba Theologica‟. Од 1-го децембра 2011 быв продеканом про загранічны односины і розвиток на Теолоґічній факултї Тырнавской універзіты в Братїславі, де вчів хрістіаньску спірітуаліту і спірітуаліту хрістіаньского Востока. Владыка знать італійскый, анґліцькый і російскый языкы, пасівно знає і французькый язык.

За єпіскопа помічника Пряшівской ґрекокатолицькой єпархії владыка Мілан быв менованый дня 19-го апріля 2013-го року папом римскым Франціском. За єпіскопа быв рукоположеный 1-го юнія 2013-го року в Лютинї. В періодї років 2016 аж 2017 быв візітатором Конґреґації про восточны церькви про восточны семінарії і колеґії в Римі. 24-го юна 2017-го року быв папом римскым Франціском менованый за аміністратора Ґрекатолицькой русиньской єпархії в Пармі sede vacante.

Теперь владыка Мілан стає в Пармі рядным єпархіялным єпіскопом. Владыка Мілан сам має русиньске походжіня – ёго родічі походять з Остурнї і він ся ку своїм корїням уж не раз приголосив і в різных інтервю про медії. Почас тогорічного Фестівалу културы Русинів Словакії у Свіднику на сітї „Facebook‟ поздравив вшыткых участных із Америкы, апеловав на них, жебы не забывали одкыль суть і дав їм своє архієрейске благословлїня.

П. МЕДВІДЬ

Script logo