27. 5.2020: Прияты рештрікції в реакції на коронавірус ся будуть поступно увольнёвати

Aktuálne sa nachádzame vo 4. fáze.

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2. a 3. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia. Kvôli prehľadnosti uvádzame všetko, čo sa otvára a povoľuje a je aktuálne platné v 4. fáze.

Obchody, prevádzky a služby

Otvárajú sa všetky obchody, služby a obchodné centrá (bez detských kútikov), okrem:

 • prírodných a umelých kúpalisk,  
 • telovýchovno-športových zariadení,  
 • zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
 • prevádzok poskytujúcich služby wellnessu (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáži a ďalších mokrých procedúr(napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľných jaskýň, kryokomôr,
 • fitness centier,  
 • vnútorných verejných priestorov zoologických a botanických záhrad,
 • prevádzok zábavného charakteru (napr. kasína),  
 • zariadení poskytujúcich sociálne služby.

Čo ďalšie môže byť otvorené?

 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,  
 • vonkajšie športoviská bez otvorených šatní a spŕch,  
 • vnútorné športoviská na účely tréningov pre športové kluby,  
 • umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,   
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,  
 • školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),   
 • zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,   
 • zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

 

Čo môže byť otvorené aj v nedeľu?

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné a nemocničné lekárne“,  
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja pre verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,  
 • čerpacie stanice, samoobslužné autoumyvárne,      
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,    
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,  
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,    
 • prevádzky donáškových služieb,  
 • prevádzky ubytovacích zariadení,  
 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne základe návrhu lekára,
 • vonkajšie športoviská,
 • zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,  
 • vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch,  
 • vonkajšie turistické atrakcie,     
 • múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.

Na tieto prevádzky a obchody sa nevzťahuje nariadenie vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň), musia však stále dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia pre otvorené prevádzky.

Internetová stránka BETA, link: korona.gov.sk

Script logo