27. 5. 2021: В русиньскім реґіонї бы мали выникнути три хоронены ареалы

На Словакії бы мали выникнути далшы три хоронены ареалы. Іде о теріторії в русиньскім реґіоні, конкретно Вышній ток Хотчанкы, Вышній ток Выравы і Лаборець.

Як інформовала аґентура TASR, выходить то з матеріалів, котре Міністерство жывотного оточіня Словацькой републікы передложыло до меджірезортного припомінкового процесу.

Вышнїй ток Хотчанкы бы ся мав находити в окресї Стропків, в катасралній теріторії села Дрічна. Цїлкова теріторія хороненого ареалу бы мала быти 2,55 гектара. Платити бы там мав другый ступень охраны. Хранити бы ся мали гірьскы водны токы і їх деревинова веґетація з Мірікаріёв нїмецьков (Myricaria germanica) і Міногов потисков (мадярьсков, Eudontomyzon danford).

В окресї Меджілабірцї в катастралній теріторії села Вырава має быти выголошеный храненый ареал Вышній ток Выравы на 19,47 гектарах. Платити бы ту мав другый ступень охраны. Находять ся там ясенёво-вільховы підгірьскы заплавны лїсы і звірята як Выдра річна (Lutra lutra), Кунька жовтобріха (Bombina variegata) і далшы.

Храненый ареал Лаборець бы мав быти в окресї Меджілабрцї в катастралній теріторії сел Чертіжне, Габура і Борів. Про ареал бы мав платити третій ступень охраны і мав бы мати 24,96 гектарів. На тій теріторії так само суть ясенёво-вільховы підгірьскы заплавны лїсы і далшы цїнны рослины, але найдеме там такы жывы творы як ящуры і бобры, з котрых там жыють аж по три різны сорты.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СP

Script logo