27. 4. 2020: Поміч про обчанів і подникателїв

На знижіня економічных страт про пандемію КОВІД-19 схвалила влада Словацькой републікы крокы з цїлём помочі обчанам і подникателям. На тій сторінцї найдете інформації о планованых кроках і інштрукції на даня жадости о фінанчну поміч.

 

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

  • Štát preplatí 80 % mzdy zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky boli alebo sú povinne uzavreté.
  • Štát prispeje živnostníkom, ktorí zaznamenali pokles tržieb.

 

Bankové záruky

Štát bude garantovať poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli banky schopné refinancovať podnikateľov.

 

Odklad platieb a odvodov

Umožnenie odkladu platieb odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.

 

Odklad preddavkov dane z príjmu

Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 % za mesiac apríl alebo viac ako 20 % za mesiac marec.

 

Započítanie neuplatnenej straty z podnikania

Umožnenie započítania doteraz neuplatnenej straty z podnikania od roku 2014.

 

Odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane

Automatický odklad podania daňového priznania a zaplatenia dane.

 

Odklad splátok hypoték a úverov

Možnosť odkladu splátok hypoték a úverov o 1 až 9 mesiacov pre živnostníkov, malé a stredné firmy.

 

Prevádzkovateľom služby je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

Dôležité odkazy

Internetová stránka BETA, adresa: korona.gov.sk

Script logo