27. 4. 2018: Позваня на 48. семінар карпаторусиністікы

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na 48. vedecký seminár karpatorusinistiky, ktorý sa uskutoční 9. mája 2018 (streda) od 13.00 hod. v zasadacej miestnosti Consilium maius (2. poschodie, č. 328) Rektorátu Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 15.
S prednáškou na tému Špecifiká nárečia obce Pača (okres Rožňava) v kontexte rusínskych nárečí na Slovensku vystúpi Mgr. Michal Vašíček, PhD.  zo Slоvanského ústavu Аkаdémie vied Českej republiky v Prahe.

Súčasťou programu bude prezentácia najnovších publikácií z karpatorusinistiky.

* * * * *

Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові Вас позывать на 48. научный семінар карпаторусиністікы, якый буде 9. мая 2018 (середа) од 13.00 год. в засїдалнї Consilium maius (2. шток, ч. 328) Ректорату Пряшівской універзіты, ул. 17. новембра ч. 15.
З лекціёв на тему Шпеціфікы діалекту села Пача (окр. Рожнява) в контекстї русиньскых діалектів на Словакії выступить Мґр. Міхал Вашічек, ПгД. із Славяньского інштітуту Академії наук Чеськой републікы в Празї.

В проґрамі семінара буде презентація найновшых выдань з карпаторусиністікы.

Script logo