27. 11. 2018: Штуденты з Руського Керестура підуть до Гуменного

На Ґімназії армадного ґенерала Людвіка Свободы в Гуменнім привітали в пятніцю 23-го новембра 2018-го року преставителів із Руського Керестура, Сомбора, Апатіна і Сримской Митровіцї, котры находять ся в сербскій Войводинї.

Як інформовав словацькый денник Korzár, тамтешня ґімназія, котра находить ся в Руськім Керестурї і є єдина русиньска ґімназія у світї, і Готелова академія мають інтерес о штудійны перебываня штудентів, котры бы ся меджі собов черяли. Перша така черянка, штудентів зо Словакії до Сербії і штудентів зо Сербії на Словакію, бы ся могла зреалізовати вже в юнї 2019-го року.Особны контакты

Ґімназію і Готелову академію в Гуменнім собі партнеры із Сербії выбрали на основі особных контактів, повів директор гуменьской ґімназії Іван Пайташ. Підкреслив, же школы, котры хотять сполупрацовати, суть перспектівны і будуть існовати і при сучаснім демоґрафічнім розвитку.

Михал Бандурик із русиньской ґімназії в Руськім Керестурі є пересвідченый, же така сполупраца буде обогачуюча про обидві державы. Можности до будучности в Сербії видить головно про штудентів Готеловой академії, кедже у Войводинї є подля ёго слов, окрем меджінародной біціґлёвой турістікы повязаной із Дунайом і богатый купельный ці сільскый турістічный рух, і так є много робочіх принагод про абсолвентів професій, котры навчають ся на Готеловій академії і в Гуменнім.

Перше черяня штудентів, котре є реалне уж в тім школьскім році, бы мало дотуляти ся, як далше інформовав денник, приблизно 50-ох штудентів.

 

Фінанцованя не є проблем

Як пояснив Бандурик, проблем з фінанцованём народностного школства у Войводинї не є. „Діставаме достаток фінанчных средств і маме великы выгоды. В першій класї штуденты нич не платять, ани в школї, ани на інтернатї за уквартелёваня ці страву,“ додав.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм, жрідло фотоґрафії: Яна Отріова

Script logo