27. 11. 2018: ЗІРС ку сторічніцї републікы выдавать книжку

Чехословацькый світ в Карпатах – то назва книжкы, котру в тых днях выдавать Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в авторстві Владиміра Куштєка. Публікація, котра буде мати тексты в чеськім, словацькім і русиньскім языку, выходить з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын і є вкладом той орґанізації ку святкованю сторічніцї републікы.

 

Припомянутя собі розвитку Підкарпатя

„Цїлём того проєкту є припомянутя собі період розвитку Підкарпатьской Руси в роках 1919 аж 1939, коли тота країна была частёв Чехословацькой републікы,“ пише выдаватель новой публікації.

Як далше дочітаме ся, книжка обсягує 37 капітол, котры суть присвячены розвитку окремых міст і містечок, од Ужгорода аж по Ясіню. Описує жывот і културны традіції Русинів – автохтонных жытелїв Підкарпатя, но і далшых народностей той теріторії. Увага звертать ся і на особности културного і сполоченьскоко жывота, котры на Підкарпатю діяли.

„При редіґованю окремых статей автор выходив із архівных матеріалів Канцеларії презідента і Міністерства загранічных дїл в Празї, но і зо споминів людей, меджі нима остатнёго ґубернатора Підкарпатьской Руси Парканія,“ інформує Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска. В книжцї суть так само схоснованы добовы пресовы матеріалы, находить ся в ній приблизно 500 фотоґрафій і різных писемных документів, котры односять ся ку Підкарпатьскій Руси і їй історії.

 

Взаємне овпливнёваня

Підкарпатьска Русь досяговала великый розвиток в часї демократічной Чехословакії в многых областях, як школство, архітектура, інфраштуктура, здравнотницьтво ці шпорт.

„Є потрібне підкреслити, же за тыма резултатами стояла велика робота чеськых, до даякой міры і словацькых одборників, котры в краю діяли в меджівойновім періодї і отворили край новым духовным течіям,“ пише выдаватель.

На другім боцї културны традіції Русинів і далшых народностей, котры жыли на Підкарпатю, як і природны красы того краю, стали вызначным жрідлом іншпірацій про чеськых, в меншій мірї і словацькых умелців, писателів, малярів або і фотоґрафів. Но і о тім вшыткім має быти нова кнжика Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска під назвов Чехословацькый світ в Карпатах.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo