27. 10. 2020: Якы лїкы ся поужывають при КОВІД-19 на Словакії?

Remdezivir i iншы лїкы проти КОВІД-19 суть, видно, неучінны. Выпливать то з выслїдків клінічной меджінародной штудії, котру коордіновала Світова здравотницька орґанізація. Справодайскый тім Rádia Vlna обернув ся Міністерство здравотництва СР, як на тоты справы реаґує.

Zo spomínanej klinickej štúdie vyplynulo, že látky ako remdezivir, hydroxychlorochín, lopinavir, ritonavir a interferon majú zrejme len malý alebo nijaký účinok na priebeh ochorenia COVID-19 a na úmrtnosť pacientov nakazených novým koronavírusom.

Do štúdie sa počas uplynulého pol roka zapojilo viac ako 11-tisíc pacientov, ktorí boli hospitalizovaní v nemocniciach v tridsiatich krajinách sveta. Podávané lieky podľa výskumníkov nezvýšili šancu pacientov na prežitie, ani neovplyvnili potrebu ich napojenia na pľúcnu ventiláciu či dĺžku ich pobytu v nemocnici.

Americká firma Gilead ako výrobca remdeziviru však výsledky štúdie spochybnila. Európska komisia začiatkom októbra oznámila, že uzavrela dohodu s touto firmou na nákup remdeziviru na liečbu pre pol milióna ľudí.

Spravodajská redakcia Rádia Vlna oslovila ministerstvo zdravotníctva. Ako reagovalo na výsledky klinickej štúdie? Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová uviedla: "Najnovšie štúdie poukázali na riziko liečby pacientov s ľahkým priebehom ochorenia chlorochýnom alebo hydroxychlorochýnom, pričom prínos tejto liečby nebol dokázaný. Rovnako nebol preukázaný ani prínos podávania rôznych antivirotík, prípadne ich kombinácii. Pacienti so stredne ťažkým a ťažkým priebehom ochorenia sú liečení v nemocnici. Pri ťažkom priebehu ochorenia COVID-19 sa používa liek s účinnou látkou remedesivir." Takže na Slovensku sa v nemocniciach látky s remdezivirom používajú.

O testovaní sa hovorí v dnešných dňoch pomerne veľa, ale aká liečba sa odporúča ľuďom, ktorí majú nejaké ľahšie príznaky a majú zostať doma? V niektorých krajinách, aj mimo Európskej únie, poskytuje zdravotnícky systém po zistení pozitívneho testu pacientom lieky ako Favimol alebo Plaquenil.

Pýtali sme sa teda, ako je to na Slovensku, ak sa človek po testovaní dozvie, že má v danej chvíli pozitívny test - no pritom nemá závažné príznaky ochorenia? Čo odporúčajú zdravotníci? Aké sú odporúčania pre pozitívne testovaných ľudí, ak mimo nemocničného prostredia nie sú na Slovensku dostupné žiadne lieky na Covid-19?

Zuzana Eliášová uviedla, že o liečbe pacientov rozhoduje ošetrujúci lekár a v prípade podozrenia na ochorenie covid treba lekára kontaktovať najprv telefonicky. Hovorkyňa ďalej uviedla: "U pacientov s ľahkým priebehom ochorenia podobne ako pri iných akútnych respiračných infekciách sa používa symptomatická terapia, teda dostatok tekutín, pokoj na lôžku, ľahká strava a izolácia. Pri horúčke užíva pacient lieky s účinnou látkou paracetamol, prípadne iné antipiretiká."

Zdroj: Rádio Vlna, foto: shutterstock.com

Script logo