27. 10. 2018: Підкарпатьска Русь і єй ерб на евромонетї

Народна банка Словакії із нагоды 100-го юбілею выникнутя Чехословацькой републікы выдала зберательску монету, котрой вартость є 10 евр. На монеті є Чехословакія в граніцях меджівойнового періоду, вєдно із теріторіёв Русинів.

„Выникнутя Чехословацькой републікы є єднмы із найвызначнїшых точок в історічнім розвитку Словакії. По десятках років обмеджінь в Угорьску здобыли Словаци простор про повноцїнный і общый народный розвиток, котрый їм дефінітовно уможнив доформовати ся на модерный европскый народ,“ пише банка на своїм сайтї, де презентує зберательску монету.

 

На переднїй сторонї і русиньскый ерб

На переднїй сторонї монеты є выображеный середнії державный ерб Чехословацькой републікы. В рамках нёго мож відїти і земскый ерб Підкарпатьской Руси, котрый быв пізнїше і офіціално Світовым конґресом Русинів приятый за ерб Русинів.

Коло середнёго ербу Чехословакії находить ся налїво ерб Словакії і направо номінална вартость евромонеты. Горї мож відїти рік выданя і назву державы, котра монету выдала. Долов мож відїти штілізованы ініціалы автора вытварной пропозіції монеты, котрым є академічных скулптор Збінєк Фойту і скорочіня MK, што ідентіфікує выробцю монеты – монетну фабрику в Кремніцї (Mincovňa Kremnica).

 

Підкарпатьска Русь в граніцях Чехословакії

На рубі є выображена мапа Чехословацькой републікы, так само в автентічных, меджівойновых граніцях, вєдно із Підкарпатьской Русёв. Під мапов є леґіонарьскый ерб хоснованый чехословацькыма леґіями почас Першой світовой войны, якый є на обидвох боках доповненый липовыма галузками. Над мапов є в двох рядках дата выникнутя державы, і на краю монеты до кругу іде напис – выникнутя Чехословацькой републікы.

 

Даны о монеті

Автором зберательской монеты є, як уж было спомянуте, Збінєк Фойту. Його пропозіцію вырыв Філіп Чертяскый. Монета є мідяно-стрїберна. Діаметер є 34 мм і важыть 18 ґрамів. У звычайній верзії было зробленых 3250 фалатків, в тзв. „proof‟ верзії (высока якость) 7550 фалатків.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo