26. 8. 2018: Миколаі в цифровым музычным світі

  • • Сервіс Spotify – доступны платні Оркєстры св. Миколая.

    • Сервіс Spotify – доступны платні Оркєстры св. Миколая.

Фаны знаной по цілым світі музычной ґрупы Оркєстра Святого Миколая, котры радо хоснуют інтернетовы музычны плятформы з леґальном музыком, будут мати серенчу. Ансамбль оголосил, же його творчіст буде доступна в інтернетовых сервісах.

Більшіст награных од 90. років ХХ столітя платен мож купити на плятформах (мотузкы ведут на поєден сайт): iTunesAmazonEmpik, Muzodajnia і другых, в тым в сервісах мобільных операторів. Але штораз більшу популярніст зыскуют місця з леґальном музыком, де творів, або цілых платен не треба купувати. Штомісячний абонамент дає доступ до величезного мішка з музыком з цілого світа. І Оркєстра св. Миколая рішыла там быти, зато кєд мате доступ до сервісів Spotify, Tidal, Apple Music, Google Music, Deezer, можете уж тішыти ся великым засобом творчости Миколаів.

Може кус лем жаль, же не вшыткы платні (в тым єдну з найбарже русиньскых –Kraina Bojnów) ансамбль помістил в інтернеті. Тлумачыме собі так – по найліпшу іх музыку треба самому прити… на концерт. 

В меджечасі рекомендуєме нашу домашню творчіст. В самым лем Spotify найдете творчіст Петра Мурянкы з альбомів Пісні і співанкы Петра Мурянкы – част І і част ІІ, або Сусанны в проєктах Весна весною, ци Rusyn Takes. Желаме милого слуханя!

Демко ТРОХАНОВСКЫЙ, Фото: пресовы материялы / А. Матецка

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo