26. 7. 2019: Польща рыхтує ся до нацийонального повселюдного списуваня

Зачали ся працы над нацийональным повселюдным списуваньом в Польскій Республиці, котре заплянуване єст на 2021 р., але уж в жолтни/октобрі тр. буде проведене пробне списуваня в двох ґмінах – Червіньск над Віслом і Сєраковиці в поморскым воєвідстві.

Другій тестовый спис буде проходил в квітни/апрілю будучого рока і буде обнимал 16 ґмін зо вшыткых воєвідств. Уж традицийно списуваня буде тыкало демоґрафіі, рівня соспільного богатства, едукациі, віроісповіданя і нацийональности та міґрациі. Власти плянуют, што буде оно коштувало бл. 400 млн зл (того рока буде уж выдане 12 млн зл), з того част піде выключно до публичных медий, котры были назначены до промоциі самой ідеі повселюдного списуваня. В проєкті закону принимат ся зарезервувати на тоту ціль 200 годин часу высыланя. Принятый через державу інтернетовый самоспис має быти тепер головным способом збераня інформаций. Лемкы в Польщы сут вызнаны як етнічна ґрупа, то єст бездержавна нация.

В часі остатнього нацийонального повселюдного списуваня в 2011 р. 9641 польскых громадян задеклярувало приналежніст до лемківской меншыны. Невелика част лемківской соспільности підкрислят свою приналежніст заєдно до украіньской етнічной спільноты – в цілій Польщы то 283 особы.

Севериян КОСОВСКЫЙ, ЛЕМ.фм

Script logo