26. 5. 2021: Світ роздїлили на три фарбы. Влада схвалила путовательскый семафор із подмінками навернутя ся домів

Výhodu budú mať osoby, ktoré sú zaočkované alebo prekonali covid.

Vláda na svojom dnešnom rokovaní (26. 5. 2021) schválila cestovateľký semafor. Tento dokument je základnou mapou pre návrat občanov Slovenska do krajiny zo zahraničia.

Celý svet rozdeľuje na tri farby: zelenú, červenú a čiernu.

Podľa toho, v akej farbe sa daná krajina nachádza, budú pre ľudí platiť rozdielne pravidlá pri príchode na Slovensko. Aktualizovať sa bude každé dva týždne podľa epidemiologickej situácie.

Rozdelenie krajín: 

  • Zelené: Členské štáty EÚ, Austrália, Čínska ľudová republika, Čínska republika (Taiwan), Grónsko, Island, Izrael, Južná Kórea, Macau, Nórsko, Nový Zéland, Singapur.
  • Červené: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Egypt, Gruzínsko, Jordánsko, Kanada, Kazachstan, Kuba, Kuvajt, Malajzia, Mongolsko, Ruská federácia, Severné Macedónsko, Srbsko, Spojené štáty americké, Tadžikistan, Thajsko, Tunisko, Turecko,Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.
  • Čierne: Všetky ostatné, ktoré nie sú vymenované medzi zelenými alebo červenými

Podmienky pri príchode z krajín:

  • Zelené: 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom po príchode. Výnimku majú zaočkované osoby, osoby ktoré prekonali covid pred menej ako 180 dňami a deti do 18 rokov
  • Červené: 14-dňová domáca karanténa, ktorá môže byť ukončená negatívnym RT-PCR testom najskôr na 8. deň
  • Čierne: 14-dňová domáca karanténa, nezávisle od výsledku RT-PCR testu z 8. dňa

Cestovateľský semafor zároveň definuje podmienky, na základe ktorých sú krajiny rozdelené do jednotlivých farieb.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

 

Zdroj: HN Slovensko, skrátené

Script logo