26. 5. 2020: Вшыткы вонкашнї і вутрїшнї шпортовиска будуть одкрыты од 3. юна 2020

Вшыткы вонкашнї і внутрїшнї шпортовиска будуть одкрыты од будучой середы, значіть од 3. юна 2020. Інформовав о тім премєр Іґор Матовіч (OĽaNO) по понедїлковій (25. мая 2020) стрїчї конзілія одборників. Условіём суть двойметровы розоступы або 15 квадратных метрів на каждого участника. Цвічіти буде мож без рушок. Выужыти буде мож і шатнї ці спырхы. Повинна буде дезінфекція. Фітнесцентры будуть мусити єдночасно вести евіденцію цвічітелїв і сприступнити ю реґіоналным урядам верейного здравотництва, жебы знали в припадї наказы контактовати вшыткых, котры ся могли інфіковати. Споминаны условія бы ся мали тыкати і плаверень.

„Кедь перед тым было думано отворити фітнесцентры, але з выразныма обмеджінями, так теперь то буде і зо шатнями і спырхами, што первісно не мало быти. А, самособов, жебы ся дезінфіковали вшыткы заряджіня по каждім цвічітелёви. Хочеме з того місця ознамити нелем фітнесценрам, але і вшыткым внурїшнїм шпортовискам, же од будучой середы будуть мочі де факто цілком слободно реалізовати свої шпортовы актівіты з тыма конкретныма обмеджінями,‟ повів премєр.

Пояснив, же буде треба точно вести евіденцію цвічітелїв, жебы ся у припадї позітівного тесту у дакого, хто ходить до фітнесцентра ці на цвічіня, швыдко зістило, з кым ся тот чоловік міг стрїтити в часї, кедь уж быв інфекчный. „Жебы швыдко тоты люде были ословлены, абы сьме їх швыдко ідентіфіковали, швыдко вышетрили і передыйшли шырїню наказы,‟ додав.

Матовіч єдночасно обіцяв, же ся буде в рамках коаліції снажыти выбоёвати поміч і про фітнесцентры. Вказав на то, же ся отваряють меджі посдлїднима, причім понукають службы. „Думам собі, же є справедливе одностно тых заряджінь або внутрїшнїм шпортовискам прийти з конкретнов ідеёв помочі, котры были одкрыты як послїдны,‟ підкреслив.

Медіялиный сервіс Уряду влады СР, зо словацького языка перетлумачів: А. З.

 

Script logo