26. 5. 2019: Презентація Інштітуту русиньского языка і културы ПУ на фестівалї у Свіднику

  • • Нелем можности штудія русиньского языка, але і роботу ІРЯК ПУ, ёго історію і проєкты, на котрых партіціпує, штудентам одпрезентовала ПгДр. Кветослава Копорова, Пгд. (на фотцї стояча влїво).

    • Нелем можности штудія русиньского языка, але і роботу ІРЯК ПУ, ёго історію і проєкты, на котрых партіціпує, штудентам одпрезентовала ПгДр. Кветослава Копорова, Пгд. (на фотцї стояча влїво).

  • • Штудентами, котры здобыли найвеце бодів у квізї а тым про цїлу класу выграли вступенкы на Русиньскый фестівал, были штуденты Ґімназії дукляньскых героїв. На фотцї справа з модератором Станїславом Гвоздом.

    • Штудентами, котры здобыли найвеце бодів у квізї а тым про цїлу класу выграли вступенкы на Русиньскый фестівал, были штуденты Ґімназії дукляньскых героїв. На фотцї справа з модератором Станїславом Гвоздом.

Дня 22. 5. 2019 ся врамках проґраму 7. рочника Русиньского фестівалу у Свіднику в просторах Середнёй здравотницькой школы міл. Самарітана одбыла презентація Інштітуту русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові. Вшыткых притомных привітав директор споминаной школы Інж. Томаш Маґдзіак а дале презентацію вів Станїслав Гвозда, заступця орґанізатора Русиньского фестівалу.

Презентацію сі окрем штудентів СЗШ міл. Самарітана выслухали і штуденты другых свідницькых школ: Ґімназії дукляньскых героїв і Споєной школы Свідник. Презентачна акція Інштітуту русиньского языка і културы ПУ в рамках Русиньского фестівалу ся в тім роцї одбыла уж шестый раз. Не лем можности штудія русиньского языка, але і роботу ІРЯК ПУ, ёго історію і проєкты, на котрых партіціпує, штудентам одпрезентовала ПгДр. Кветослава Копорова, Пгд., одборна асістентка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ. Можности Еразмус+ штудійных мобіліт і стажей представила Мґр. Мiхала Голубкова, інтерна докторантка ІРЯК ПУ.

Тогорочнов новотов врамках презентації быв квіз, якый приправив заступця орґанізатора Станїслав Гвозда. Штуденты мали можность выграти вступенкы на Русиньскый фестівал. По скінчіню презентації сі кажда класа выбрала своїх трёх заступцїв, котры одповідали на вопросы. В сутяжнім квізї ся штудентів звідовали нелем на інформації з презентації, но і на общі інформації о Русинах і о Русиньскім фестівалї. Штудентами, котры здобыли найвеце бодів а тым про цїлу класу выграли вступенкы на Русиньскый фестівал, были штуденты Ґімназії дукляньскых героїв.

Віриме, же презентація Інштітуту русиньского языка і културы ПУ была інтересна і принесла їм новы інформації о русиньскім языку і о Русинах. Выгерцям ґратулуєме!

Міхала ГОЛУБКОВА, інтерна докторантка ІРЯК ПУ. Фото: М. Голубкова і К. Копорова.

Script logo