26. 4. 2020: Прияты крокы в реакції на коронавірус ся будуть поступно увольнёвати

Aktuálne sa nachádzame v 1.fáze.

Opatrenia sa budú uvoľňovať v 4 fázach. Prvé uvoľňovanie vstúpilo do platnosti v stredu 22.4.2020. Medzi jednotlivými fázami uvoľňovania sa predpokladá odstup minimálne 2 týždne.

Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.

Pre prevádzkovateľov všetkých otvorených obchodov a služieb stále platí, že vo svojich prevádzkach sú zodpovední za zabezpečenie dodržiavania hygienických opatrení.

Aké hygienické opatrenia musíte dodržať?

 

Upozornenie

Aktualizované! Vyhradený čas na nákup pre seniorov a dôchodcov je počas pracovných dní od 9.00 hod. do 11.00 hod. Avšak budú môcť nakupovať aj mimo vyhradených hodín. Viac v prijatom Opatrení.

Ako bude uvoľnovanie prebiehať?

Jedným z rozhodujúcich kritérií je tzv. kĺzavý medián počtu nakazených za posledných 7 dní. Kĺzavý medián za posledných 7 dní  zistíte tak, že zoradíte počty novonakazených za posledný týždeň od najmenšieho prírastku po najväčší, mediánom je číslo v strede tohto radu.

Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2
a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81

tak medián je číslo 13.

Pozrite si pravidlá prechodu medzi jednotlivými fázami uvoľňovania

 

Plán uvoľňovania opatrení

1. fáza

Platnosť nariadenia od: 22.4.2020 6:00h
Platnosť nariadenia do: do dovolania

Na základe opatrenia môžu byť otvorené napríklad:

Prevádzky/predajne s predajnou plochou do 300m2

 • v nákupných a obchodných centrách, pokiaľ majú samostatný vchod, ktorým sa zákazník nedostane do pasáže centra (zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť do pasáže centra),
 • potravín a nápojov (bez možnosti konzumácie na mieste), trafík a drogérií,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • s oblečením, avšak nebude možné si tovar skúšať,
 • s obuvou, pričom obuv je možné skúšať na ponožku alebo pančuchu, 
 • predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov.

Podrobný zoznam prevádzok, ktoré môžu byť otvorené

 

Upozornenie

Otváracie hodiny prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením (mimo donáškovej služby) sa obmedzujú na hodiny od 6:00 do 20:00 hodKonzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania nie je povolená.

 

Prevádzky a obchody otvorené v nedeľu

 • veterinárne ambulancie a „pohotovostné lekárne“,
 • nemocničné lekárne a verejné lekárne, ako aj pre nemocničné lekárne s oddelením výdaja verejnosti, ak v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby,
 • čerpacie stanice,  
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,  
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,  
 • prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,  
 • prevádzky donáškových služieb.

 

Prevádzky v nákupných centrách

 

Upozornenie

Prevádzky v nákupných/obchodných centrách môžu otvoriť, len ak sú schopné zabezpečiť dodržiavanie hygienických opatrení a len v prípade, ak majú samostatný vchod. Zákazník nemôže mať možnosť vstúpiť cez prevádzku do pasáže centra.

 • predajne potravín, nápojov a ambulantný predaj bez možnosti konzumácie na mieste,  
 • drogérie, lekárne a predajne/výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,   
 • predajne novín a tlačovín, 
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,  
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,   
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, musia však jedlo len baliť zákazníkom so sebou, 
 • poštové, bankové, poisťovacie a leasingové služby, vrátane sprostredkovania týchto služieb,   
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,   
 • práčovne a čistiarne odevov,   
 • kľúčové služby a opravy obuvi.

 

Vonkajšie trhoviská

 • len ak bude zabezpečený samostatný vstup a samostatný výstup so zabezpečením jednosmerného pohybu zákazníkov,  
 • pokiaľ sa umožní zákazníkom dodržiavať 2m rozostupy,
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko; konzumácia je povolená až mimo  priestoru trhoviska,
 • na trhovisku by mali byť povolené farmárske produkty, priesady, kvety, semená na sadenie a sezónne ovocie a zelenina; oblečenie či topánky zrejme povolené nebudú.

 

Dlhodobé ubytovanie

 • t.j. na 10 a viac dní,
 • reštaurácie v ubytovacích zariadeniach nemôžu byť otvorené.

 

Vonkajšie športoviská

Povinné:

 • prítomnosť športového odborníka počas tréningu,
 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, 
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,
 • umiestniť pokyny z tohto nariadenia na viditeľnom mieste
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška.

Dovolené:

 • prítomnosť nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
 • využívať športoviská v areáloch škôl,
 • max. 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Nedovolené:

 • verejnosť (diváci), rodičia či iné osoby,
 • kontaktné športy – napríklad súbojové cvičenia, box, karate,
 • využívať vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia (výnimkou je núdzové použitie WC – nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť).

 

Upozornenie

Naďalej ostavajú zatvorené :

 • prírodné a umelé kúpaliská,    
 • telovýchovno-športové zariadenia,  
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kozmetiky, holičstvá, manikúry, pedikúry, kaderníctva, holičstvá, masážne salóny, soláriá, sauny, tetovacie salóny a iné),
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov,  
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach,  
 • prevádzky zábavného a voľnočasového charakteru (kasína, kiná a iné),  
 • rekondičné pobyty.

 

Plné znenie tohto Opatrenia (PDF, 128 kB). Ako športovať upravuje toto Usmernenie (PDF,112 kB).
Týmto opatrením sa rušia: OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č. OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č. OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.

 

2. fáza

Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 6.5.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 2. fáze?

Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 2. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby a hromadné podujatia:

 • krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní) s WC a kúpeľňou, s donáškou jedla na izbu, avšak bez spoločného stravovania a iných služieb,
 • kaderníctva, pedikúry a manikúry,
 • vonkajšie turistické atrakcie,
 • taxi služby,
 • svadby a bohoslužby,
  • svadby budú pravdepodobne povolené s počtom max. 15 hostí,
  • bohoslužby budú povolené s dodržaním prísnych podmienok; 25 metrov štvorcových na 1 človeka človeka a zúčastniť sa ich budú môcť pravdepodobne len osoby mladšie ako 65 rokov.
 • detské kluby do 10 rokov
  • určené pre rodičov, ktorí pracujú na kľúčových pozíciách v strategických podnikoch, napríklad polícia, elektrárne, vojsko,
  • tieto deti nemôžu bývať v jednej domácnosti so starými rodičmi.

 

3. fáza

Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 20.5.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 3. fáze?

Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 3. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby, hromadné podujatia a časť kultúrnych podujatí:

 • obchody a služby do 1000 m2,
 • verejné stravovanie (vonkajšie terasy),
 • masáže a športové rekondičné rehabilitácie (len suché procedúry),
 • múzeá, galérie a výstavné siene.

 

4. fáza

Platnosť nariadenia od: pravdepodobne začne platiť od 3.6.2020
Platnosť nariadenia do:

Čo sa uvoľní v 4. fáze?

Presné vymedzenie ďalších prevádzok a služieb zverejníme až keď prejdeme do 4. fázy uvoľňovania opatrení. Predbežne to budú tieto prevádzky, služby, hromadné podujatia a kultúrne podujatia:

 • kiná, divadlá a hromadné podujatia,
 • kúpaliská, vnútorné športoviská a športové podujatia,
 • ubytovanie a obchodné centrá,
 • školy a škôlky.

Prevádzkovateľom služby je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

 

Dôležité odkazy

 

Script logo