26. 3. 2021: Вишол марцовски МАК

НОВИ САД – Того тижня вишло марцовске число младежского часопису МАК, хторому „У фокусу” Мико и нєдавно обявени спот за шпиванку „Пребач”, а ту и розгварка зоз улїчним музичаром Дарком Афичом.

„МАК-ов колаж” пише о младому польопривреднїкови Ивицови Нярадийови, „Ґимназия и я” и у тим чишлє представя троїх бувших школярох керестурскей Ґимназиї, а „Спорт и рекреация” ентузиястох на ляду зоз Руского Керестура, хтори ходза бавиц гокей до Нового Саду.

У рубрики „Упознай себе” мож превериц знанє зоз транспорту, а у рубрики „АЛТ шоу МАК-у” пречитац интервю зоз Златком Емейдийом, хтори бешедовал о своїм гобию, ерсофту.

„Власни печац” понука поезию, а представя и Николину Горняк и єй фотоґрафиї.

М. ЗАЗУЛЯК ГАРДИ, РутенпреС

(Публікуєме в оріґіналї – войводиньскім варіантї русиньского языка.)

Script logo