26. 2. 2021: Недожытых 90 років русиньского маляря з Підкарпатя – Юрія Герца

Юрій Герц нар. 27. 2. 1931 у Лахові втогдышнёй Чехословакії, теперь на теріторії Україны, вмер 15. 9. 2012 в Ужгородї на Українї. Є знамым малярём Підкарпатьской Руси.

Закінчів Ужгородьске учіліще декоратівного уменя (1955), де ся учів під веджінём Осифа Бокшая, Адалберта Ерделія і Федора Манайла. Вытворив свій властный малярьскый штіл, скомбіновавши елементы французского поінтілізму, візантійской мозаїкы і середнёвічного окенного вітражу. В тім часї ёго псевдопозітівістічны полотна, што зображовали щастливый жывот колгоспників, заспокоёвали потребы офіціалного совєтьского соціалістічного реалізму. У роботах, котры не были малёваны про публіку, Ю. Герц обертав ся ку карпатьскому фолклору. У постсовєтьскім періодї він ся зосередив на верьховиньску тематіку, главно темы святочных традіцій, якыма были колядованя, на Різдво, вертеп, на народну архітелтуру і містьскый жывот. У 1990 роцї быв му даный тітул Заслуженого умелця Україны, у 1994 роцї здобыв найвысше умелецьке оцїнїня в УССР – Народну премію Тараса Шевченка а в роцї 2003 быв менованый Народным умелцём Україны.

Іван ПОП, здрой: „Енциклопедія історії та культури карпатських русинів‟ зоставителїв П. Р. Маґочія і І. Попа. Ужгород: „Видавництво В. Падяка‟, 2010, с. 128, переклад з україньского языка і выбер фоторепродукцій: А. З.  

Script logo