26. 10. 2020: Лїк Деринат актівує бункову і гуморалну імуніту...

Patogenetickým mechanizmom na prevenciu novej koronavírusovej infekcie SARS-CoV-2 je skoré obnovenie epiteliálnych buniek sliznice horných dýchacích ciest, pretože práve táto populácia buniek má najväčší počet aktívnych proteínov transmembránového receptora, ktoré v neaktívnom stave prispievajú k penetrácii koronavírusu do ľudského tela[1] a tvoria lokálnu imunitnú bariéru bio syntézou sekrečného imunoglobulínu (sIgA)[2].

Svetová zdravotnícka organizácia[3] a Americká spoločnosť pre infekčné choroby pre liečbu a liečenie pacientov s COVID-19[4] zdôrazňujú normalizáciu bunkovej populácie epitelu slizničnej vrstvy horných dýchacích ciest – ako hlavný cieľ prevencie ochorenia COVID-19 – obnovenie normálnej regeneračnej funkcie epitelových buniek a vytvorenie ochrannej lokálnej imunitnej bariéry – stimulácia biosyntézy sekrečného imunoglobulínu A.

Liek Derinat®, registrovaný v Ruskej federácii s dlhoročnými klinickými skúsenosťami s jeho používaním, aktivuje bunkovú a humorálnu imunitu, optimalizuje špecifické reakcie proti plesňovým, vírusovým a bakteriálnym infekciám a tiež stimuluje opravné a regeneračné procesy. Všetky tieto vlastnosti lieku vo všeobecnosti zvyšujú odolnosť ľudského organizmu voči akýmkoľvek vírusovým infekciám, vrátane vírusovej RNA, ktorá má vysokú patogenitu (SARS-CoV, SARS-CoV-2 a MERS-CoV).

Farmakologický účinok Derinatu® je spôsobený interakciou CpG fragmentov deoxyribo-nukleátu sodného – účinnej látky Derinatu®, s Toll-podobnými receptormi typu 9 (TLR-9) imunokompetentných buniek, čo je priamym dôkazom toho, že Derinat® je agonista TLR-9, t.j. realizuje svoj efekt prostredníctvom systému PAMP[5].

Je známe, že zvýšenie syntézy sIgA epiteliálnymi bunkami a plazmatickými bunkami sliznice horných dýchacích ciest a priedušiek nastáva okrem iného aj vtedy, keď sa stimuluje ich vrodená imunitná odpoveď na PAMP.

Aktiváciou zodpovedajúceho agonistu PRR (najmä makrofágov TLR9) sa spravidla naštartujú ochranné reakcie vrodenej a získanej imunity: bunky sú schopné zvýšiť produkciu aktívnych foriem kyslíka, dusíka alebo interferónov zameraných na zničenie a obmedzenie šírenia zdroja infekcie, ako aj sekréciu prozápalových cytokínov a chemokínov, ktoré pritiahnu infekciu do ohniska a aktivujú efektorové imunitné bunky vrodenej a získanej imunity. Včasné rozpoznanie patogénov systémom PRR poskytuje spoľahlivú ochranu makro-organizmu pred infekciou.

Pri podaní prípravku Derinat® do sliznice horných dýchacích ciest, stimuluje sa TLR-9 v dendritických bunkách, ktoré zvyšujú ich schopnosť ovplyvňovať diferenciáciu T-lymfocytov, a to aj smerom k tvorbe T-pomocníkov  typu 2 (Th-2), pod vplyvom ktorých dochádza k diferenciácii B-lymfocytov na plazmatické bunky, ktoré vylučujú IgG a IgM. Bunky slizničného epitelu stimulované Derinatom® prostredníctvom TLR-9 zvyšujú sekréciu sIgA, ktorá vykonáva priamu bariérovú funkciu aj funkciu aktivácie makrofágovej fagocytózy[6]. Stimulácia dendritických buniek a makrofágov derivátom Derinat® TLR-9 teda vedie k aktivácii humorálnych aj bunkových zložiek imunitnej odpovede sliznice horných dýchacích ciest.

Reparačný účinok lieku Derinat® spočíva v tom, že realizuje reparačný účinok zvýšením produkcie sIgA[6,8,10], ktorý je zodpovedný za reguláciu fyziologickej regenerácie. Obnova hladiny sIgA na fyziologické hodnoty nastáva už po 2 - 3 dňoch užívania[9] - tento efekt vedie k zrýchleniu regenerácie epiteliálnych buniek nosovej sliznice o 45 % rýchlejšie v porovnaní so „štandardnou“ liečebnou schémou a prevenciou vírusových respiračných infekcií[6,7,11]. Je potrebné poznamenať, že tento efekt je dlhodobý a pretrvávajúci[11].

Skupiny detí predstavujú osobitne rizikovú skupinu, pretože ich imunitný systém nie je pripravený zvládnuť ani minimálny vírusový alebo bakteriálny nápor. Užívanie lieku Derinat® v programoch prevencie akútnych respiračných ochorení (ARVI) a chrípky u pediatrických pacientov patriacich do skupiny často chorých detí znižuje riziko ochorenia v prvých 6 mesiacoch po prevencii o 65 % a znižuje trvanie ARVI dvakrát[6,9,10].

Vzhľadom na dlhodobé pozitívne klinické skúsenosti s používaním lieku Derinat® ako nešpecifickej profylaxie akútnych vírusových infekcií v rôznych skupinách populácie, ako aj so zvýšeným výskytom populácie a s vysokými rizikami šírenia infekcie SARS-CoV-2 („nová koronavírusová infekcia“) sa cielene odporúča intranazálne podanie 0,25 % roztok liečiva Derinat® v nasledujúcich odporúčaných režimoch:

Skupina populácie

ODPORÚČANÁ SCHÉMA

Liek Derinat®

roztok na vonkajšie a miestne použitie 0,25 % fľaštička - s kvapkadlom, 10 ml

Liek Derinat®

roztok na vonkajšie a miestne použitie 0,25 % fľaštička - s rozprašovačom, 10 ml

Zdraví ľudia (vo veku od 14 rokov a starší) a ľudia v ohrození (vrátane osôb starších ako 60 rokov alebo so sprievodnými chronickými chorobami)

Do každej nosnej dierky 2-3 kvapky 4-6 krát denne, počas 30 dní; liečebnú kúru je možné opakovať neobmedzene mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi jednotlivými liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

Do každej nosnej dierky 1-2 vstreky 4-6 krát denne, počas 30 dní; liečebnú kúru je možné opakovať neobmedzene mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

Zdravé deti (od narodenia do 14 rokov), vrátane detí patriacich do riziko-vej skupiny so sprievodnými chronickými ochoreniami

Do každej nosnej dierky 1-2 kvapky 4-6 krát denne, počas 30 dní; liečebnú kúru je možné opakovať neobmedzene mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi jednotlivými liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

Do každej nosnej dierky 1 vstrek 4-6 krát denne, počas 30 dní; liečebnú kúru je možné opakovať neobmedzene mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

Postexpozičná profylaxia u jedincov s jednorazovým kontaktom s potvr-deným prípadom COVID-19 (v akej-koľvek vekovej skupine)

1-2 dni: do každej nosnej dierky po 1-3 kvapky 8-10 krát denne

3-5 dní: do každej nosnej dierky po 1-3 kvapky 6-8 krát denne

6-21 dní: do každej nosnej dierky po 1-3 kvapky 4-6 krát denne

1-2 dni: do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 8-10 krát denne

3-5 dní: do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 6-8 krát denne

6-21 dní: do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 4 -6 krát denne

Prevencia COVID-19 u osôb (vo veku 14 rokov a starších, vrátane osôb so sprievodnými chronickými ochoreniami), ktorí sa nachádzajú v ohnisku infekcie

1-5 dní: do každej nosnej dierky po 2-3 kvapky 8-10 krát za deň

od 6 dňa do okamihu opustenia ohniska nákazy:

do každej nosnej dierky po 2-3 kvapky 6-8 krát denne

v priebehu nasledujúcich 14 dní po opustení ohniska nákazy: 2-3 kvapky do každej nosnej dierky 4-6 krát denne

1-5 dní: do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 8-10 krát denne

od 6 dňa do okamihu opustenia ohniska nákazy: do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 6-8 krát denne

v priebehu nasledujúcich 14 dní po opustení ohniska nákazy:

do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 4-6 krát denne

Prevencia COVID-19 u osôb (od narodenia do 14 rokov, vrátane osôb so sprievodnými chronickými chorobami), ktoré sú v centre nákazy infekcie

1-5 dní: do každej nosnej dierky po 1-2 kvapky 8-10 krát denne

od 6 dňa do okamihu opustenia ohniska nákazy:

do každej nosnej dierky po 1-2 kvapky 6-8 krát denne

v priebehu nasledujúcich 14 dní po opustení ohniska nákazy:

do každej nosnej dierky po 1-2 4-6 krát denne

1-5 dní: do každej nosnej dierky

1 vstrek 8-10 krát denne

od 6 dňa do okamihu opustenia ohniska nákazy: do každej nosnej dierky 1 vstrek 6-8 krát denne

v priebehu nasledujúcich 14 dní po opustení ohniska nákazy:

do každej nosnej dierky 1 vstrek 4-6 krát denne

 

Tehotné ženy (bez ohľadu na dĺžku tehotenstva, vrátane postexpozičnej profylaxie s jedno-razovým kontaktom s potvrdeným prípadom COVID-19), ale bez sprievodných chronických ochorení

Do každej nosnej dierky po 2-3 kvapky 4-6 krát denne, в priebehu 30 dní; liečebnú kúru je možné zopakovať mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi jednotlivými liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

Do každej nosnej dierky po 1-2 vstreky 4-6 krát denne, v priebehu 30 dní; liečebnú kúru je možné zopakovať mnohokrát alebo podľa potreby, prestávky medzi jednotlivými liečebnými kúrami nie viac ako 5 - 7 dní

 

Zdroje literatúry:

 1. Zhiqi Song From SARS to MERS, Thrusting Coronaviruses into the Spotlight / Zhiqi Song et all // Viruses, – 11(59), – 2019; doi:10.3390/v11010059. (https://www.researchgate.net/publication/330374659_From_SARS_to_MERS_Thrusting_Coronaviruses_into_the_Spotlight)
 2. Marjolein Kikkert Innate Immune Evasion by Human Respiratory RNA Viruses / Marjolein Kikkert // J Innate Immun. – 12, –2020; 4–20; doi: 10.1159/000503030.
 3. World Health Organization. (‎2020)‎. Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guidance, 21 March 2020. World Health Organization.
 4. https://apps.who.int/iris/handle/10665/331508. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
 5. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19. Published by IDSA /last updated,9/25/2020/. (https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/, [COVID-19 Guideline, Part 1: Treatment and Management]).
 6. Wines B.D. IgA receptors in health and disease. / Wines BD, Hogarth PM. // Tissue Antigens. 2006 Aug;68(2):103-14. doi: 10.1111/j.1399-0039.2006.00613.x.
 7. Иммуномодулирующая и репаративная терапия гриппа и острых респираторных инфекций у детей / Е.А. Балакирева, О.Ю. Филатов, Д.Ю. Бугримов с соавт. // Лечащий врач, - №6, - 2015. - С.17-23.
 8. Оценка клинической эффективности препарата Деринат® в форме спрея в практике участкового терапевта / А.П. Бабкин, А.А. Зуйкова, О.В. Кашаева с соавт. // Медицинский алфавит, - №9, т. №1 Современная поликлиника, - 2019. - С.38-46.
 9. Динамика патоморфологических критериев репаративного действия ДНК эукариот в педиатрической практике / Красноруцкая О.Н., Филин А.А., Бугримов Д.Ю. // Научный альманах, - №2-3 (16), - 2016. - С.94-97.
 10. Коррекция угнетения репаративных процессов в эпителии верхних дыхательных путей у детей при ОРЗ / О.Ю. Филатов, Е.А. Балакирева, Д.Ю. Бугримов с соавт. // Медицинский алфавит, - №6, т.1 Эпидемиология и гигиена, - 2016. - С.9-14.
 11. Репарация как защитная реакция слизистой верхних дыхательных путей при вирусной инфекции у детей / Д.Ю. Бугримов // Журнал анатомии и гистопатологии, - №3, - 2015. - С.29.
 12. Zuikova A.A. Clinical Efficacy of Sodium Deoxyribonucleate in the Treatment of Acute Respiratory Infections / A.A. Zuikova, O.N. Krasnorutskaya, D.Yu. Bugrimov // International Journal of Biomedicine, – №9(1), – 2019. – P.52-56. (http://www.ijbm.org/v9i1_11.htm)
Script logo