25. 9. 2021: Будуть одкрыты выставны салы Михала Дубая в СНМ – Музею русиньской културы у Пряшові,..

... як і буде святочне одкрытя памятной таблы дерньєры выставкы Дубаёвы, Анна і єй дїти. Акція ся одбуде 1. октобра 2021 од 16.00 год. В рамках акції в културнім проґрамі выступить гусліста Самуел Банді у допроводї грї на клавірї Патріції Джалаёвой.

Тїшыме ся на вашу богату участь.

Script logo