25. 9. 2016: Позваня на міджінародну научну конференцію Дінамічны процесы в сучасній славістіцї

Пряшівска універзіта в Пряшові, Центер языків і култур народностных меншын, Інштітут русиньского языка і културы Вас позывать на міджінародну научну конференцію 3. – 4. новембра 2016 Дінамічны процесы в сучасній славістіцї, присвячену 80. народенинам доц. ПгДр. Василя Ябура, к. н., кодіфікатора русиньского літературного языка на Словакії, і 20. роковинам заложіня лекторату булгарьского языка на Пряшівскій універзітї.

Тематічне заміряня конференції:

Конфронтачна ґраматіка славяньскых языків

• Компаратівны баданя в славяньскых літературах

• Актуалны ворпосы словакістікы, русиністікы, булгарістікы і україністікы

• Словацька, русиньска, булгарьска і україньска діалектолоґія

• Історія словацькой, русиньской, булгарьской і україньской літературы

• Шпеціфічны знакы навчаня русиньского і булгарьского языків як чуджіх языків

• Сучасный русиньскый і булгарьскый язык

• Сучасна русиньска і булгарьска література

• Історія Русинів і Булгарів у шыршім контекстї европской історії   

 

 

Script logo