25. 8. 2019: Сулин і Жеґєстів зас зыйдут ся до купы

Два русиньскы села – єдно на Пряшівскій Руси, другє на Лемковині. Бесіда про Сулин і Жеґєстів, котры ділит лем державна границя медже Словацийом і Польщом, а лучыт лавка над ріком Попрад.

В першый ден вересня/септембра т.р. пройде слідуюча подія Черезгранична стріча Сулин-Жеґєстів, котра має за ціль покріпляти меджедержавну спілпрацу тых двох сел, в котрых жытелі єдного з них доднес становлят русиньскє населіня.

 

Сртіча на мості

Єдным з імпульсів на шторічну офіцияльну стрічу жытелів Сулина і Жеґєстова єст побудувана в роках 2014-2015 тзв. лавка спілпрацы і розвитку погранича. Як раз тот же міст споює два спомянуты русиньскы села. Перше з них, Сулин, єст селом, в котрым доднес прожыват русиньскє населіня. Село з польского боку, Жеґєстів был заселеный Русинами до 40. років ХХ ст., коли прошли переселіня на схід, а пак акция Вісла.

Днешні жытелі обох місцевости, котры долгы рокы были розлучены фактичном границьом, по возникніню Шенґеньской зоны, а пак як раз побудуваньом лавкы, фурт намагают ся продолжати спілпрацу. Сама Лавка приносит туристичный розвиток не лем для Жеґєстова, котрый є єдным зо знаных курортів в полудньовій Польщы, але так само для Сулина, котрый через міст єст одвиджаный гостями з заграниці. Сулин є знаный головно зо джерел мінеральной воды – Сулинка.

 

Шторічна культурна подія

Як раз за справом успішной дотеперішньой спілпрацы двох сел і побудуваню спомянутой лавкы, што рока орґанізувана єст культурна, черезгранична подія. Тот рік власти сел просят на четвертый річник стрічы.

Подія зачне ся од спільной стрічы і привитаня жытелів обох сел на лавці о 14.00 год. через старостку Сулина, Анну Гілякову. Як каждый рік, перед культурным проґрамом буде і спільне богослужыня до Божого Милосердя перед образом, котрый два рокы тому был посвяченый. Молитву очелят грекокатолицкій парох з Сулина, о. Павел Сиротняк та римокатолицкій священник з Жеґєстова.

Внет по сулиньскій страні одбуде ся культурный проґрам при участи польскых, словацкых і русиньскых колективів з той части реґіону. Выступлят фольклорны ансамблі з Жеґєстова і Мушыны, русиньскій колектив Барвінок з Камюнкы, солистка Наталия Кучова з Литмановой, дoмашня сулиньска мужска ґрупа солистів, діти і інчы.

Севериян КОСОВСКІЙ, ЛЕМ.фм, фотоґарелию з влонишньой стрічы глядайте на сайті села Сулин.

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

 

Script logo