25. 8. 2016: В октобрї буде Русин філм фест

Реґіоналнa орґанізація Руськой маткы зo Сриму і Шіду в рамках актівностей Світового конґреса Русинів і Руськой маткы в днях 1-го і 2-го октобра 2016 орґанізує Первый міджінародный мултіжанровый русиньскый філмовый фестівал „Русин філм фест“. Інформує о тім інформачна аґентура Рутенпрес.

Першый річник нового фестівалу буде присвяченый страданю Русинів в часах І. світовой войны, окремо в лаґрї в Талергофі в Австрії. Якраз о Талергофі буде промітати ся і філм російского документарісту Алексея Денісова, котрый має быти участный і на фестівалї, під назвов Треґедія Галицькой Руси. Вєдно з Денісовом приобіцяли участь на фестівалї і представителї російской амбасады в Белеградї, членове Світовой рады Русинів, представителї Комісії про културу Світового конґресу Русинів і представителї русиньской орґанізації в Москві.

На фестівалї мають брати участь і представителї містной войводиньской автономії, з котрыма ся делеґація Руськой маткы в тых днях стрїтила. За Руську матку были на стрічі участны Дюра Папуґа, Миломір Шайтош, Саня Тіркайло і Владо Джуджар. За автономію были на стрічі участны Мірослав Штаткіш, секретарь про културу, і ёго заступник Небойша Кузмановіч. Інформовала далше аґентура Рутенпрес.

Руська матка (Руска матка) є добровольным обчаньскым здружінём, котре пропаґує і підтримує културный жывот і розвиток войводиньскых Русинів. Наперед была заснована у 1945 роцї і в тім часї намагала ся фінанчно підтримовати бідных штудентів, выдавала популарно-освітнї публікації і вообще пропаґовала Русинів і їх войводиньску варіанту русиньского языка. Головный центер „Руской маткы“ быв у Руськім Керестурї, де орґанізація мала і свою друкарню. Окрем того, мала 12 містных орґанізацій в містечках Войводины і Сриму. Орґанізація перестала існовати у 1948 роцї. Діяльность была заказана, як і іншым русиньскым орґанізаціям в іншых комуністічных державах в тім часї, режімом, кідьже „Руска матка“ не прияла україньску орьєнтацію.

Орґанізація обновила ся у 1990 роцї в Руськім Керестурї. Їй формалне обновлїня было при нагодї 250-го юбілею переселїня Русинів до Войводины, на теріторії днешнёй Сербії і Хорватії. „Руска матка“ є єднов із основаючіх членів Світового конґресу Русинів і членом „Maison des Pays” – орґанізації бездержавных народів.

П. М.

Script logo