25. 7. 2019: Будує ся нова матерьска школа з навчалным языком русиньскым (Stavia sa nová materská škola s vyučovacím jazykom rusínskym)

Stavia sa nová Materská škola Kolysočka s vyučovacím jazykom rusínskym na Solivare v Prešove. Otvoriť svoje brány sa chystá 2. 9. 2020. Bude to škôlka s veľkou záhradou a sadom.

Začali sme s rekonštrukciou stavby za účelom výstavby Materskej školy Kolysočka s vyučovacím jazykom rusínskym na Solivarskej ulici 68 v Prešove. Zatiaľ to tak nevyzerá, ale verím, že do konca mája budúceho roku bude budova zrekonštruovaná a rusínska materská škola na Solivare bude môcť od 2. 9. 2020 otvoriť brány pre svoje prvé detičky. Ak by ste mali záujem umiestniť svoje dieťa alebo deti v materskej škole, ktorej zriaďovateľom bude OZ Kolysočka - Kolíska, môžete to tu napísať, alebo mne do súkromnej správy. Ľuba Kráľová

Настав час, жебы єм ту завісила першы фоткы з реконштрукції ставбы з цілём поставити Матерьску школу Колысочка з навчалным языком русиньскым на Уліцї Соліварьска 68 в Пряшові. Затля то так не вызерать, но мы віриме, же до кінця мая будучого року буде будова зреконштруована і русиньска матерьска школа Колысочка буде мочі од 2. 9. 2020 отворити свої браны пpо першы русиньскы дїточкы в Пряшові. Кебы сьте мали інтерес помістити свою дїтинку або свої дїти як раз в нашій русинькій школцї, можете нам ту написати. Або кедь хочете, напиште мі до сукромной справы.

Люба КРАЛЁВА

Script logo