25. 7. 2017: Добряньскый має нову деревяну скулптуру

В днях 17-го аж 22-го юлія 2017-го року проходив у Зборові, в окресї Бардеёв, 4-ый річник Деревоскулпторьского сімпозія, котрого головным орґанізатором є Обчаньске здружіня ШОК – шпорт, освіта, култура (O. z. Šok – šport, osveta, kultúra). Почас нецїлого тыждня вісем скулптарорів у Парку Шередія в Зборові, перед Културным домом, робило на шестёх скулптурах. В суботу, 22-го юлія, проходила во вечурных годинах святочна вернісаж свіжых творів.

 

В рамках події так выникли деревяны скулптуры, в єднім припаді в комбінації з металом, Андрея Будіша, Драка – сімболу села Зборов, Ракоціовой алеї стовкы лип, Святого Еґідія і Великоморавского памятного стовпа. Сімпозій принїс і подарунок Русинам на Словакії, кідь єден із умелцїв вытворив деревяну скулптуру русиньского народного будителя, першого посланця в Угорьскім сеймі за Вышнє Угорьско, боёвника за права Русинів і вшыткых славяньскых народів у австро-угорьскій імепрії – Адолфа Добряньского.

 

З думков вытворити на тогорічнім сімпозію скулптуру Добряньского пришли орґанізаторы, конкретно Ян Шуркала, котрый є і посланцём у Містнім заступительстві в Зборові. Тот ословив Округлый стіл Русинів Словеньска, кідьже якраз тота платформа выголосила із надоы 200-ой річніцї од народжіня будителя Рік Адолфа Добряньского. І такым способом хотїли молоды умелцї дати вклад до святкованя юбілею.

 

Скулптуру Добряньского вытворив Пряшівчан Марек Ганудель, котрый выштудовав Середню умелецьку школу на Водареньскій уліці в Пряшові і пак продовжовав штудовати на Факулті природных і гуманітных наук Пряшівской універзіты. Є реґуларным участником сімпозій і выставок дома і за граніцями.

На вернісажі, котра проходила в спомянутім парку перед Културным домом, брали участь і представителї Русинів. О културный проґрам за Русинів постарала ся фолклорна ґрупа Біловежанка, котра пришла бесплатно заспівати і подяковати ся орґанізаторам. Подякованя авторови скулптуры выразили і представителї Округлого стола Русинів Словеньска – Петро Медвідь і Мілан Ян Піліп, котры му на знак вдякы подаровали вєдно із памятным листом книжку Павла Роберта Хырбетом ку горам: Історія Карпатьской Руси і карпатьскых Русинів, яка лем кінцём рока 2016 вышла в словацькім тлумачінню.

 

Орґанізаторы скулптуру вызначного Русина подаровали Округлому столу Русинів Словеньска. Тот бы мав на найблизшім засїданю рїшыти, де буде Добряньскый уміщеный.

 

П. М.

Script logo