25. 6. 2021: Міро ЖОЛОБАНІЧ: Самота (Повіданя)

Міро Жолобаніч

 

Самота

Тяжко ся жыє самому пензістови в місті. Пензію має істу. Не є то бог знає яка пензія, але предсі холем даяка.

Рано встане, не мусить іти до роботы а пережывати каждоденный працовный стрес. Гіґіена, фрыштик а кава суть самозреймость, але што потім...

В квартелі тихо, ниґде никого а він має тілько незодповіданых вопросів. Запне собі телевізор а уж має по наладі. Неконечны серіалы, котры ся подобають як яйце яйцю, теленовелы, рекламы, а не говорю, уже о політічній сітуації дома і в світї. Войны, звады політіків, демонштрації вам на покою не придадуть. Чоловіка з того лем розболить голова а зріхлить ся му пулз.

Чоловік – пензіста має зараз потребу побісїдовати собі о тых проблемах з дакым нормалным, з котрым бы нашов сполочну реч. Сусїдове суть в роботї, або суть хворы а дакотры на бісїду не мають час.

- Ідь меджі людей, там наіснї найдеш свого чоловіка, котрый тя выслухать, - то є перше, што чоловікови в такій сітуації прийде на розум.

- Де найскорше найдеш такых людей?

В парку? Та то є готова самовражда. Спиты бездомовцї вам на покою не придадуть. Скоро вшыткы лавочкы заняты а тых, котрым ся лавочка ушла, остравують бездомовцї, уражають їх і просять грошы. Там наіснї не ходьте.

В накупнім центрі? Уж од рана є там рушно як на железнічній станіцї. Голова на голові, не маєте де собі сїсти а кедь, так в даякій кавярни, але тоты цїны!

В корчмі? Отваряють о десятій годинї а уж є там накурене, великый глук і трїсканя по столї.

Де лем такый пензіста найскоріше стрїтить ровесників, жебы собі міг в покою побісїдовати?

Роздумовав єм, а пришов єм на то, же найлїпше буде навщівити доктора. Є там чісто, попораєне, релатівный спокій а люде там наіснї не будуть хыбовати. Но і на навщіву дохтора ся треба належно приправити. Є то главнї псіхолоґічне дїло. На то треба мати певны нервы. Рахуйте з тым, же у дохтора ся стримаєте довше. Зато собі возьмийте передовшыткым воду. Самособов потребуєте і дашто на їджіня. Николи не знаєте як довго ся там стримаєте. На вашу псіхіку можуть пособити ай люде, котры суть наіснї хворы. Векшынов будуть нервозны. Позор на них.

Не треба забывати ани на персонал. Сестрічка не мусить мати свій день а може вам способити неприємны сітуації. Треба ся приправити ай на докторовы вопросы. Тыж не мусить мати свій день. На вопросы як - курите, пєте, сьте хворый, што вас трапить, были сьте уже у нас – одповідайте стручнї – гей, нї, ніч, не быв...

А кедь сьте так матеріалнї і душевнї приправеный, можете подступити навщіву доктора.

В чекарні ся з хворыма не пущайте до дебаты. Можуть вас наказити а дебата з нима бы скончіла. Тоты люде не мають дяку бісїдовати а старають ся лем о свою хвороту.

Силы треба шетрити на доктора.

Но першый проблем буде здравотна сестра. То, же крічіть на людей а трїскать дверями, свідчіть о тім, же не має свій день, або вас хоче одбити од нащівы доктора іщі перед тым, як вступите до ёго ордінації. На єй речі, што сьте робили в молодости, чом сьте ся не старали о своє здравя превентівнї, не реаґуйте. Слабшы натуры, котры на тото не суть приправены, то по годинї не вытримають і підуть гет. Наіснї собі подумають, же сестрічка буде мати завтра лїпшый день і ліпшу дяку. То суть нескушены люде, котры дома занедбали псіхолоґічну приправу.

Кедь вытримаєте, свідчіть то о тім, же ваша приправа мала змысел. Кедь переконаєте тоту барьєру, мусите забыти, же маєте даку хвороту. Запамятайте собі, кедь ідете за доктором побісїдовати собі з ним, так лем здравый. Інакше бы сьте тот хаос і тиск не вытримали а скончіли бы сьте як тоты, котры одышли.

Аж так приправеный можете сміло вступити до ордінації доктора і одповідати на ёго вопросы. Вірьте, же кедь доктор скончіть із своїма вопросами, прийде час і на вашы.

Доктор є повинный выслухати паціента. Доктора мусите пересвідчіти, же меджінародны а внутрополітічны проблемы, проблемы меджілюдьскых отношінь а подобнї, мають неґатівный вплив на ваш здравотный став. Будьте конкретный а спросьте ся на ёго назор на тото вшытко.

Кедь вас доктор перерушить а повість, жебы сьте говорили ід веці (самособов, буде тым думати на вашы здравотны проблемы), затварьте ся виновато і тяжко дыхайте. При тім не забудьте положыти руку на лїву сторону грудей. Звыкне то забрати ай на докторів. Кедь вам дасть доктор одповідь холем на половину вашых вопросів, треба ся му оправдати за то, же сьте го оберали о ёго дорогоцїный час а подякуйте му за то, же уж ся чуєте овелё лїпше. Ніч тым не попсуєте.

Доктор вам наіснї напише рецепт на даякы вітаміны і выжывовы медікаменты.

Но повіджте, де бы сьте собі так в покою а на уровни побісїдовали, а іщі ід тому, з доктором?

По цїлый час сьте были в чістых просторах а під доглядом доктора. Кобы ся вам небодай дашто притрафило, вышетрили бы вас гнедь, а одборнї.

Вызерать то так, же векшына старых людей навщівлює докторів ай зато, жебы собі могли з дакым побісїдовати. Будь собі не мають з кым побісїдовати, або, кедь з дакым говорять, так їх нихто не слухать, або їх уж не беруть важні.

У доктора ся то не може притрафити. Тот вас мусить за кажду цїну выслухати.

Зато, кедь будете в чекарни у доктора а стрїтите ся з подобнов сітуаціёв, не лайте на пензістів. Про них є лїком ай то, же їх дахто выслухать а передовшыткым, же не суть самы.

(Выбране з Літературного конкурзу Марії Мальцовской, рік 2020)

 

Script logo