25. 6. 2020: Влада: „Приятя „lex korona“ є од данёвой реформы найвекша поміч подникателям.‟

Закон на злїпшіня подникательского середовиска, котрый 24. 6. 2020 у Братїславі схалила влада, є найвызнамнїшов помочов про подникателїв од заведжіня данёвой реформы в роцї 2014. Повів то по засїданю влады міністер господарьства Ріхард Сулік (SaS). Міністер підкреслив, же ёго резорт уж приправує далшы крокы про подникателїв. Тоты бы хотїв предложыти іщі в осени того року.

„Вірю, же іщі тот рік на осїнь ту буде другый великый балик кроків про подникателїв з ясным цїлём. Хочеме злїпшыти позіцію Словакії,‟ повів Сулік, подля котрого влада даным законом „выторгує урядникам з рук мучідла‟ . „Приблизно 70 % пунктів закона зачінать словом зрушыме,‟ підкреслив міністер. Зміны означів за одстранёваня наносу, котрый ту зохабили попереднї влады. Сулік повів, же прияты крокы в законї не затяжать штатный бюджет.
Премєр Іґор Матовіч (OĽaNO) повів, же каждый крок має іншу вагу, а то од маленькых аж по прінціпіалны крокы. Важне є подля нёго то, же на кінцю бы мав балик кроків принести лїпшы условія і про заместнанцїв. „Є то менше бірокрації, менше бузерації, менше страху меджі подникателями, менше збыточных выдавків про подникателїв і веце слободы у подниканю,‟ підкреслив Матовіч.

Сулік уточнив, же із 114 приятых кроків є 80 прямо в законї а 34 є написаных формов резолуції влады. Тоты бы мали быти прияты іщі того року. Обернув увагу, же закон мусить іщі схвалити парламент. „Там буде мусити забоёвати, комуніковати із посланцям. Вірю, же ся нам подарить пересвідчіти і часть опозічных посланцїв,‟ повів.

Медіалный сервіс Уряду влады СР, зо словацького языка перетлумачів: А. З.

Script logo