25. 6. 2019: Святочне завершіня тогорічной Меджінародной лїтнёй школы

Так як в минулых роках найпопуларнїшым і найінтереснїшым є святочне закінченя Меджінародной лїтнёй школы русиньского языка за участи вшыткых єй штудентів і учітелїв, челных представителїв Пряшівской універзіты і честных гостей.

Про притомных буде інтересне, же окрем выслуханя выступів компететных особ, дістануть цертіфікаты о закінчіню школы і памятны табла, на якых будуть вшыткы заінетесованы у навчаню той школы.

Самособов, же акція буде збогачена културным проґрамом, в якім того року бы мали выступити: молодый русиньскый співак Марек Мохнач із Габуры, вызначна інтерпретка русиньскых народных співанок Анна Сервіцька і вокално-інштрументална ґрупа Дрібна, обидвоє із Пряшова.

Желаме притомным приємный зажыток, котрый, вірю, надовго зістане в памяти участників лїтнёй школы.

-аз-

 

Script logo