25. 6. 2016: Закінчіня проєкту 7. успішного річника Studium Carpato-Ruthenorum 2016

  • Учітелї едукачного проєкту на Пряшівскій уніцерзітї – Studium Carpato-Ruhenorum 2016: (злїва) проф. Др. П. Р. Маґочій, ПгДр. К. Копорова, ПгД., Асіст. проф. Др. Е. Будовская і Мґр. В. Падяк, к. н. Двоє учітелїв не могло прийти на заключный церемоніал лїтнёй школы – проф. ПгДр. М. Мушинка і Мґр. М. Ґай.

    Учітелї едукачного проєкту на Пряшівскій уніцерзітї – Studium Carpato-Ruhenorum 2016: (злїва) проф. Др. П. Р. Маґочій, ПгДр. К. Копорова, ПгД., Асіст. проф. Др. Е. Будовская і Мґр. В. Падяк, к. н. Двоє учітелїв не могло прийти на заключный церемоніал лїтнёй школы – проф. ПгДр. М. Мушинка і Мґр. М. Ґай.

  • Aбсолвенты 7. річника проєкту Міджінародна лїтня школа русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові – Studium Carpato-Ruthenorum 2016. Четверо абсолвентів на фотцї хыбує, бо собі не могли цертіфікаты о закiнчіню лїтнёй школы особно перевзяти.

    Aбсолвенты 7. річника проєкту Міджінародна лїтня школа русиньского языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові – Studium Carpato-Ruthenorum 2016. Четверо абсолвентів на фотцї хыбує, бо собі не могли цертіфікаты о закiнчіню лїтнёй школы особно перевзяти.

За нами є успішный 3-тыжднёвый семый річник Міджінародной лїтнёй школы русиньского языка і културы (5. – 25. 6. 2016), котрый орґанізовав, як i все передтым, Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты (ІРЯК ПУ) у Пряшові. Святочный церемоніал закінчіня тогорічной лїтнёй школы, споєный з передаванём цертіфікатів і памятного табла абсолвентам школы різного віку і з різных країн, ся одбыв 24. юна 2016 у Пензіонї Атріум у Пряшові. 

 

Церемоніал модеровала геречка Театру А. Духновіча в Пряшові Ярослава Сисакова, котра наперд привітала вшыткых притомных, потім пару слов повіла о главнім орґанізаторови – ІРЯК ПУа наконець дала можность реалізовати ся мужскій співацькій ґрупі Пайтеше зо Снины під веджінём Мґр. Даньєла Гулая, абсолвента Пряшівской універзіты. Музика і русиньскы співанкы у їх інтерпретації внесли приємну атмосферу до того вечора. По їх выступі модераторка, окрем іншого, підкреслила, же дотеперїшнїх абсолвентів лїтнёй школы было 125 штудентів, із того 73 загранічных і 52 домашнїх. А того року к ним прибыло далшых 21 новых15 загранічных і 6 домашнїх. Є то наісто і вдяка тому, же веджіня універзіты ся снажить робити много про підвышованя як кредіту універзіты, так і про розвой русиністікы, котра є єдным з єй вызначных шпеціфік.

 

Потім модераторка поступно слово передавала: проректорцї про освіту ПУ доц. ПгДр. Мартінї Кашовій, ПгД., директорцї ІРЯК ПУ доц. ПгДр. Аннї Плїшковій, ПгД., і сполуорґанізаторови лїтнёй школы, презідентови Карпаторусиньского научного центра в США проф. Др. Павлови Робертови Маґочіёви. Наконець зачала главна чaсть церемоніалу – передаваня цертіфікатів тогорічным абсолвентам лїтнёй школы i памятнoго табла, што зробила доц. Кашова. Потім модераторка подяковала за добру роботу вшыткым учітелям лїтнёй школы –  ПгДр. Кветославі Копоровій, ПгД., проф. Др. Еленї Будовскій, Мґр. Марекови Ґаёви, проф. Др. П. Р. Маґочіови, Мґр. Валеріёви Падякови, к. н., проф. ПгДр. Миколови Мушинкови, др. н., і орґанізаторам – робітникам і докторандам ІРЯК ПУ: Мґр. Тімеі Верешовій, ПгД., Мґр. Аліці Вєтошевовій, Мґр. Зденцї Цітряковій і Мґр. Михалови Павлічови.

 

Наконець модераторка підняла погар з вином і вызвала притомных, жебы собі припили на успішне завершіня проєкту Studium Carpato-Ruthenorum 2016, зажелала приємный звышок святочного вечора і высловила надїю на стрїчу за рік – на 8. річнику проєкту Studium Carpato-Ruthenorum 2017. Вечур продовжовав святочнов рецепціов і в добрій наладї, яку робили Пайташе.                                                                                                             

 

A. З., фоткы автора

                  

 

Script logo