25. 5. 2020: МЗ СР їднать з выробцём найдженого лїку на COVID-19 о доступности про Словакію

Міністерство здравотництва СР у снажіню забезпечіти лїкы на лїчіня хвороты КОДІД-19, ословило выробцю лїків з ефектівнов речовинов „remdesivír із жадостёв о забезпечіня достаточного множества про паціентíв. Єдночасно выдало поволїня на терапевтічне поужытя нереґістрованого лїку про нереґістровану індікацію хвороты КОВІД-19.

Як повіла говоркыня Штатного інштітуту про контролю лїків (ШІКЛ) Маґдалена Юркемікова, кедьже ся лїк указує як надійный при лїчіню паціентів із хворотов КОВІД-19 у важнім ставі, ґлобалный інтерес о лїк далеко пересягує капаціту выробцю. „Зато, кедь ся укаже ёго діючость, звышіня выробной капаціты є позітівнов справов,‟ коментовала говоркыня...

Здрой: TERAZ.SK, зо словацького языка перетлумачів і скоротив: А. З.

Script logo