25. 5. 2019: Гаттінґер-Клебашко, Рыджанич, Савин – з нима бороли ся на матурі з лемківского языка

На конец матурального маратону, 22. мая 2019 р. ученикы здавали еґзамін з лемківского языка. Знаны сут уж деталі полного еґзамінацийного аркуша, якій перед был опубликуваный в сіти на сайті Центральной Еґзамінацийной Комісиі. Тогорічну матуру за нашыма джерелами задеклярувало здавати штырьох абітуриєнтів, але до еґзаміну приступило троє учеників. 

Матура з лемківского языка орґанізувана была уж шестый раз. Перша прошла в 2013 р. в Ліґници. На тогорічным еґзаміні охочы здавати лемківскій язык стрітили дві задачы, з котрых мали выбрати єдну і написати на дану тему шыршу выповід. Подля обовязуючых правил, ученикы лемківского языка годны сут здавати матуру лем на розшыреным рівни (першы два рокы годны были здавати тіж на основным). Комісия інформувала, же лемківскій язык задеклярувало здавати штырьох учеників. Мали быти то здаючы з Ліґниці, Ґлоґова і Перемышля. Конец-кінцьом, подля доступных інформаций, до матуры приступило правдоподібно троє учеників. Была то двійка здаючых з Ліґниці, якы еґзамін писали в ІІ Загальноосвітнім Ліцею і ІV Загальноосвітнім Ліцею з украіньскым языком навчаня. Третя здаюча особа писала еґзамін з лемківского языка в украіньскым ліцею в Перемышли.

Перша з задач до выбору тыкала тексту русиньского писменника з Мадяр, Гавриіла Гаттінґера-Клебашко. Здаючы на основі тексту «Желізниця жытя» мали представити проблем і пороздумувати над ним. Треба было схоснувати тезу і думкы поставлены автором тексту, але в своій выповіди, яка чыслити мала не меньше як 300 слів, одкликати ся до дальшых текстів культуры.

Другом задачом, з котром могли міряти ся днешні абітуриєнты, была аналіза і інтерпретация двох вершів. Подібні як в примірі ліричного тексту, праца повинна мати не меньше як 300 слів. В тій задачы явили ся вершы: Олега Рыджанича пн. «Весняна рефлексия» (публикуваный в 2008 р. в «Бесіді») та верш автора о псевдонімі Савин пн. «*** Под» (надрукуваный в часописі «Бесіда» в 2001 р.).

Вшыткым здаючым ґратулуєме успіху. Аркуш тогорічной матуры доступный до перезніня за на сайті Центральной Еґзамінацийной Комісиі.

Севериян КОСОВСКЫЙ, лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo