25. 5. 2018: 48. научный семінар карпаторусиністікы

  • Злїва: докторандка ІРЯК ПУ Мґр. Михала Голубкова, реферуючій Мґр. Михал Вашічек, ПгД., одборна асістетка ІРЯК ПУ ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.

    Злїва: докторандка ІРЯК ПУ Мґр. Михала Голубкова, реферуючій Мґр. Михал Вашічек, ПгД., одборна асістетка ІРЯК ПУ ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД.

Остатнїй, уже 48. научный семінар карпаторусиністікы в тім академічнім роцї, якый ся одбыв 9. мая 2018 в просторах ректорату Пряшівской універзіты быв присвяченый лінґвістіцї. Выступаючім быв молодый діалектолоґ із Славяньского інштітуту Академії наук Чеськой републікы з Прагы Мґр. Михал Вашічек, ПгД. На основі своїх бадань і теренных діалектолоґічных выскумів по русиньскых селах выходной Словакії собі порихтовав реферат з назвов Шпеціфікы діалекту села Пача (окр. Рожнява) в контекстї русиньскых діалектів на Словакії.  Інтересне в данім припадї є то, же село Пача ся находить в окресї Рожнява, шо значіть, же є доста ізоловане од іншых русиньскых сел. Лежыть веце в окружіню мадярьскых і словацькых сел. А якраз тот факт, подля Вашічка приспів к тому, же русиньскый діалект ся в тім селї всокотив в релатівно непословакізованій формі. Вашічек пришов к высновкам, же діалект села Пача має найблизше ід ґрупі выходных русиньскых діалектів, конкретно ід сниньскым діалектам, тзв. у рамках Словакії к теріторіално ёму найвздаленїшым русиньскым діалектам. Свій реферат доповнив і звуковыма укажками автентічной бісїды жытелїв Пачі.

Мґр. Міхал Вашічек, ПгД., ся довгодобо занимать русиньскыма діалектами. Перешов уж выше 40 русиньскых сел лем в рамках Словакії, в котрых реалізовав теренный выскум і записав бісїду людей. Свою дізертачну роботу писав таксамо на тему русиньскых діалектів – Дінаміка южнокарпатьскых діалектів, в якій ся прімарно упрямив на розвиток діалектів гранічных сел Убля і Малый Березный. Але пописав у своїй роботї і діалекты далшых 16-ёх русиньскых сел. В Славяньскім інштітутї Академії наук ЧР ся занимать комплетізаціёв і діґіталным спрацованём лексікалного фонду зозбераного Іваном Панькевічом.

В рамках семінара были, як традічно, презентованы найновшы публікації з карпаторусиністікы. Меджі нима, наприклад, і польскоязычна публікація літературознателя і педаґоґа Інштітуту русиньского языка і културы ПУ Мґр. Валерія Падяка, к. н. – Historia literatury karpackorusińskiej, яка была выдана в Кроснї.

Мґр. Зденка ЦІТРЯКОВА, інтерна докторандка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ.

Script logo