25. 4. 2019: Енді Варгол: „Я походжу зникады‟

Іде о выставку, котра несе в назві выслов Енді Варгола „Я походжу зникады‟, є концепчно заміряна на близше пізнаня Варгола через даякы артефакты, документы, ранны творы умелця, вплив матери на формованя ёго умелецького і філозофічнго погляду на жывот, уменя і світ.

Цїлём кураторів проєкту „Warhol Tour“, котрого частёв є і тота выставка, є попробовати одповісти на выслов, котрым Варгол якбы нароком таїв своє походжіня, но з другого боку провоковав ку гляданю пізнаня реалного походжіня. Тото „зникады‟ є світ, ґеоґрафічна теріторія, етнікум, што, придержуючі ся історічных фактів, уж значіть „зникады‟. Родічі пришли з Вышнёго Угорьска, части Австро-Угорьска, пізнїше переменоване на Чехословакію..., аж послїднїй раз на Словакію, самостатну державну формацію, де ся находить родне місце ёго родічів – Микова.

Кураторами выставкы суть: Др. Михал Бицко, ПгД., куратор Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях, Мґр. Кармен Ціліпова і Мґр. Мартін Цубяк, директор того музею. Вернісаж буде 7. мая 2019 (вівторок) од 16.00 год. в Шарішскій ґалерії у Пряшові на ул. Главній 49 і 53, нова выставна сала і велика выставна сала на меджіштоку.

Ярміла СУХА, ММУЕВ в Меджілабірцях

Script logo