25. 4. 2016: Словацька рапсодія у русиньскім театрї

Театер Александра Духновіча в Пряшові в рамках своёй юбілейной 70-ой театралной сезоны приправує свою найновшу премєру, котра одбуде ся дня 20-го мая 2016-го року. Режії ся хопив словацькый театралный і телевізный режісер Матуш Ольга, котрый із драматічным колектівом театру робить на пєсї словацького драматіка Петра Ковачіка під назвов Корчма під зеленым стромом (Словацька рапсодія по русиньскы).

Пєса, котра є засаджена до періоду великой господарьской крізы в тридцятых роках 20-го столїтя, приносить нечекано актуалны темы – безробітность, еміґрацію, ці здичаность міджілюдьскых одношінь у сполоченьскім оточіню, котре є збавлене людьскости. Тоту уровень пєсы може видиме іщі актуалнїше, як у часї выникнутя твору. Напрік дотулїню ся із грубов реалностёв днешнёго світа пєса в собі несе і надію на лїпшый жывот, віру в позітівны вартости чоловіка, і хоче поштовхнути позерателя ку жывотній актівности, жебы поїмав свою судьбу до властных рук. В тім нам пєса так дакус припоминать прославленный драматічный твір Ґорького На днї. Споминана пєса юбілуючого драматіка Петра Ковачіка – у тім роцї дожывать ся 80-ых народенин, має в Театрї Александра Духновіча в Пряшові вшыткы передположіня, жебы зазвучала у своїх сытых драматічных, як і лірічных, ці медітатівных положінях.

Петер Ковачік – автор пєсы, є словацькый прозаік, драматік і філмовый сценаріста. Ёго літературны зачаткы сягають до 1958-го року, коли зачав выдавати свої першы творы у новинках і часописах, так само писав про радіо. Перша книжка му вышла у 1964-ім роцї. Ку ёго найзнамішым про словацьку публіку творам належыть роман зо жывота лїсных робітників під назвов Невіра по словацькы. Твор Корчма під зеленым стромом є із 1976-го року і быв то першый театралный драматічный твор Ковачіка. В тім самім роцї была Корчма під зеленым стромом выдана і книжно.

П. М.

Script logo