25. 3. 2021: Архівальны інтервю з Новосільскым

Польскє Радийо спомнуло на вызначного лемківского артисту Юрия Новосільского в 10. річницю його смерти. З той нагоды на інтернетовым сайті Радия были удоступнены фраґменты архівальных інтервю з Новосільскым.

Слухати мож авдицию Єжы Свальского «Вітрина штук вшелеякых» з мая 1992 рока, де Новосільскій бесідувал о іконах і малярстві. Інчым удоступненым награньом єст авдиция Єжы Свальского з 1993 рока пн. «Юрий Новосільскій – жытя і творчіст», в котрій артиста бесідувал про жытя, творчіст і православя.

Ленка СТЕФАНОВСКА, ЛЕМ.фн

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo