25. 2. 2019: Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць марец 2019

Приносиме вам проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць марец 2019-го року.

 

 

2-го марца 2019

О двох ґенералох (Мала сцена, 19.00 год.)

О двох ґенералох є пєса на мотівы повіданя Михаила Салтыкова-Щедрина. Герої той інсценації перекрачують помыслену лінію меджі реалітов і выдумков. І то способом ласкавым: наднесенов фантазійов. Двоми пензійонованы ґенералы привітають публіку в хыжці з адекватнов порційов мужского скаржіня, взаємным доберанём ся. З властныма снами, ці незвычайныма представами. Ґенералы ся несподівано знайдуть на пустім острові в серединї моря. Їх єдиным партнером є великый їдаленьскый стіл. І публіка. І несподїваня. Чекать на вас файна театрална забава.

 

6-го марца 2019

На ревізію (Велика сцена, 19.00 год.)

Остра сатірічна комедія о жывотї і роботї сільского старосты і о тім, як рїшыв проблемы сільскых людей. В пєсї найдете достаток гумору і музикы, як і выпитой водкы і глубокого значіня. Пєса є приступна молодежи од 16 років.

 

9-го марца 2019

Домашнє гнїздо (Велика сцена, 19.00 год.)

Комедія о нас і справах, котры нас роблять тым, кым сьме: нашых родічах, нашых любвах, нашых несповненых снах і о тых, котры наповнили ся, хоць сьме ани не надіяли ся на тото, о надії – бо будьяк кліше і спрофанована є, все вмерать послїдня, ці ся нам то любить, ці нїт. Комедія нелем о Русинах і Выходї, а о каждім (і про каждого), хто колись мусив вернути ся домів, хто колись з дому хотїв втечі, хто даколи у своїм жывоті холем на даякый час став частёв даякого домова і взяв на себе дакотру роль: родіча, дїтины, сородниця, мужа…

 

13-го марца 2019

Обіцянкы (Образ народа на три способы в єдній дії) (Велика сцена, 19.00 год.)

Театер Александра Духновіча пєсов Таёвского Обіцянок має намагу надвязати на драматурґічну лінію обявного інсценованя словацькых класічных творів у русиньскім културнім контекстї, в режійнім наштудованю Матуша Ольгы. Таёвскый пєсу написав у 1898-ім роцї і выдав єй за властны грошы, жебы в часї мадярізації дав словацькым аматерьскым герцям пєсу в материньскім языку, котру бы могли зробити і в рамках скормных условій. Днесь театер посередництвом того тексту хоче публіцї демонштровати театралну інсценацію як твориву роботу інсценаторів.

 

20-го марца 2019

Домашнє гнїздо (Велика сцена, 19.00 год.)

 

23-го марца 2019

Фараоны (Велика сцена, 19.00 год.)

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о ділїню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість о вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены, і навспак. Што ся стане, кедь хлопи-функціонарї, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

 

29-го марца 2019

Медовникова хыжка (Велика сцена, 17.00 год., 1-ша премєра)

Янка і Марьку выгнала з дому ненависть і хытрацьтво мачохы. Простодушный нянё їх завів до густого лїса, де дїти зістали самы. Лїс скрывать темну солодку таємніцю, дословно. Медовникову хыжку, в котрій жыє зла Баба-Яґа. Но дїти знають вынайти ся і суть смілы, кедь мають тугу вернути ся безпечно домів. Приповідка о тім, же солодше, як будькотрый медовник, є чувство смілости і любви.

 

31-го марца 2019

Медовникова хыжка (Велика сцена, 16.00 год., 1-ша премєра).

 

П. М.

Script logo