25. 2. 2019: До кінця марца 2019 мож голосити ся на штудіум русиністікы

Покля роздумуєте, де на высоку школу, іщі все є можливость приголосити ся і на штудійный проґрам Учітельство русиньского языка і літературы в комбінації, в бакаларьскім і маґістерьскім ступнї штудія.

Штудіум русиністікы як єдине на Словакії понукать Пряшівска універзіта в Пряшові, на котрій діє Інштітут русиньского языка і културы як інтеґрална часть Центра языків і култур народностных меншын.

 

Комбінації можливы на трёх факултах

Учітельство русиньского языка і літературы в бакаларьскім і маґістерьскім ступнї штудує ся на Пряшівскій універзіті в комбінації з іншыма академічныма предметами. Зато універзіта давать можливость выбрати собі комбінацію на трёх своїх факултах і на єднім інштітутї.

На Факулті гуманітных і природных наук Пряшівской універзіты мож собі ку русиньскому языку і літературї выбрати штудіум біолоґії, еколоґії, фізікы, ґеоґрафії, математікы, педаґоґікы і технікы. На Філозофічній факулті собі мож ку русиністіцї выбрати анґліцькый язык і літературу, історію, естетіку, етічну выхову, філозофію, музичне уменя, німецькый язык і літературу, російскый язык і літературу, словацькый язык і літературу, україньскый язык і літературу і выхову ку обчанству (обчаньска выхова). На Факулті шпорту є можлива комбінація із тїлеснов выховов (фізкултуров).

Комбінацію ку русиністіцї собі мож выбрати і прямо в Центрї языків і култур народностных меншын. На Інштітутї мадярьского языка і културы мож вєдно із русиньскым языком і літературов штудовати мадярьскый язык і літературу.

 

Приголосити ся мож до кінця марца

Покля маєте інтерес о штудіум русиністікы на Пряшівскій універзіті в Пряшові, приглашкы на приятя в академічнім році 2019/2020 мож посылати до 31-го марца 2019-го року. Електронічну приглашку можете найти на сайті Інштітуту русиньского языка і културы, де можете здобыти і веце інформацій односно штудій, припадно найти контакты, на котры мож обернути ся із вопросами.

І тот рік буде можливость голосити ся в рамках пряшівской русиністікы і на

докторандьскый штудійный проґрам, о чім будеме інформовати.

Петро МЕДВІДЬ, лем.фм

Script logo