25. 11. 2020: Конзіліум одборників не рекомендує далшы кола плошного тестованя

В своїй позіції пояснює, чом не одпоручать далы кола цїлоплошного тестованя. Причінов подля одборників є, же одчерпавать енерґію уж і так вычерпаных здравотників.

Konzílium odborníkov reagovalo na celoplošné testovanie, ktoré by malo prebehnúť na Slovensku o dva týždne. V stanovisku vysvetľuje, prečo neodporúča ďalšie kolá celoplošného testovania. Dôvodom podľa odborníkov je, že to odčerpá energiu už aj tak vyčerpaným zdravotníkom.

"Testovanie antigénovými testami s následnou izoláciou pozitívnych a ich kontaktov za jednu z kľúčových aktivít v boji s pandémiou. Zachytenie viac ako 38-tisíc pozitívnych počas celoplošného testovania v dňoch 31.10. a 1.11.2020 bolo jednoznačne veľkým úspechom," píše sa v stanovisku.

Konzílium odporúča efektívnejšie využiť antigénové testy na cielené a pravidelné testovanie rizikových skupín. "Tými sú obyvatelia obcí s vysokou incidenciou, učitelia a starší žiaci na školách, pacienti a personál v nemocniciach, v zaradeniach sociálnych služieb, pracovníci kritickej infraštruktúry nevyhnutnej pre chod štátu,ako je energetika, doprava, potravinárske firmy, obchody, pošty, banky, armáda, policajný zbor, hasiči, ďalej zamestnanci veľkých firiem (ako napr. VSŽKošice, KIA motors,Volkswagen a pod.) a osoby žijúce v uzatvorených komunitách a v skupinách s rizikovou mobilitou (napr.pred pohrebmi v MRK, ktoré sú spojené s príchodom osôb zo zahraničia)," dodávajú odborníci.

Ďalej odporúčajú pripraviť stratégiu komunikácie zameranú na pochopenie významu testovania cieľovými skupinami obyvateľstva pre zvýšenie efektu testovania.

"Chceme komunikovať jasný cieľ antigénového testovania: Vyhľadanie a následná izolácia pozitívnych osôb. Potvrdenie negativity nie je „priepustka k slobode“. Aj negatívny človek sa má naďalej správať zodpovedne, obmedziť sociálne kontakty, nosiť prekrytie úst a nosa, chrániť rizikové osoby v spoločnosti," píše sa ďalej v stanovisku.

Konzílium odborníkov navrhuje dobrovoľné testovanie. Podľa nich represia osôb, ktoré sa testovania nezúčastnia, môže vyvolať vlni nevôle k testovaniu a k ďalším protipandemickým opatreniam vrátane očkovania. 

"Dobrovoľné plošné testovanie vo vybraných obciach v dňoch 21. a 22.11.2020 sa ukázalo ako efektívne, pretože napriek nižšej účasti sa zistila takmer 2-percentná pozitivita testovaných osôb."

 

Členovia Konzília odborníkov:

1. Mária Avdičová, PhD., epidemiológ, RÚVZ Banská Bystrica
2. Henrieta Hudečková, epidemiológ, JLFUK, Hlavný odborník MZSR pre epidemiológiu
3. Pavol Jarčuška, infektológ, UNLPaLFUPJŠ, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov
4. Zuzana Krištúfková, epidemiológ, vedúca Katedry epidemiológie FVZ, SZU, prezident Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS 5. Alena Koščálová, MSc.-infektológ, KIG ML FUK
6. Elena Prokopová-pediater, Hlavný odborník MZSR pre všeobecnú starostlivosťodeti a dorast
7. Mária Štefkovičová, PhD., MPH epidemiológ, RÚVZ Trenčín, hlavná odborníčka Hlavnéhohygienika SR pre epidemiológiu
8. Jozef Šuvada, PhD., MPH, expert WHO

Zdroj: HN Slovensko

Script logo