25. 11. 2017: Жупан Худік оцїнив русиньского співака Штефана Штеця

Пряшівскый самосправный край (ПСК) оцїнив вызначны особности і колектівы реґіону. Передаваня Цїн Пряшівского самосправного краю і Цїн председы Пряшівского самосправного краю проходило в четверь 23-го новембра 2017-го року в рамках святочного ґалапроґраму в Театрі Йонаша Заборьского в Пряшові. Інформовав о тім словацькый денник Korzár. Міджі оцїненыма є і Штефан Штець – русиньскый фолклоріста.

 

Цїны ПСК

 

Тот рік Цїны ПСК здобыли трёме лавреаты. Найвысше крайске оцїнїня было удїлено бывшому директорови Справованя і утримованя драг ПСК Владимірови Козакови, in memoriam, за цїложывотне дїло. Далшым лавреатом стала ся фолклорна ґрупа Раславічан, котра цїну здобыла за вынятковы успіхы в конкурзі Zem spieva, довгорічну і успішну популарізацію фолклору і утримованя традіцій Вышнёго Шаріша. Цїну ПСК перевзяв собі і Михал Замковскый, римокатолицькый місіонарь.

 

Цїны председы ПСК 

 

І тот рік передали ся і Цїны председы ПСК. Дослугуючій жупан Петер Худік вырїшыв оцїнити тот рік Іґора Дротаря за веце як 40-річну успішну карьєру і успіхы досягнены в моторістічнім шпортї і за популарізацію шпорту і пропаґацію реґіону. Другым тогорічным лавреатом стала ся історічка Нора Баратова, котра нагороду здобыла за цїложвытовне дїло в области історії, педаґоґікы і културы.

За вынятковы успіхы в конкурзїі Zem spieva і за утримованя і пошырёваня традічной русиньской културы собі Цїну од Петра Худіка перевзяв і фолклоріста Штефан Штець.

 

Штець є соловым співаком русиньскых, но і шарішскых ці земпліньскых народных співанок. Окрем того, робить в русиньскій редакції Народностно-етнічного высыланя Радіа Патрія в Кошыцях, котра належыть під верейноправный Розглас і телевізію Словеньска. В державній телевізії модерує і маґазин о жывотїі в словацькых реґіонах під назвов Ahoj, Slovensko.

 

Оцїнечны Русины в попереднїх роках

 

Цїны Пряшівского самосправного краю і председы Пряшівского самосправного краю ся удїілюють од року 2004. За тот час было уж оцїненых і дакілько Русинів. Русиньскыма лавреатами были Його блаженость Николай, православный архієпіскоп, співачкы Марія Мачошкова, Анна Сервіцька і Моніка Кандчарова, малярї Юрій Кресила і Андрій Смоляк, а так само і доктор- ортопед Ян Клёц.

П. М., жрідло фотоґрафії: Аґентура SITA.

Script logo