24. 9. 2018: Справы, што ся діют

Русин Штефан Штець знаний єст з чысленных талантів. Робит як редактор в русиньскій редакциі Народово-етнічного высыланя Радия Патрия в Кошыцях, єст знаным хореоґрафом і співаком – долголітнім членом фольклорной ґрупы Горнад з Кошыц.

В 2018 р. фольклорний ансамбль Горнад святкує 55. річницю основаня. Од 2011 р. діє при Університеті ім. Павла Осифа Шафарика в Кошыцях і ставлят си за ціль сохранити танці і музыку східньой Словациі, лем хотіл бы при тім обновити і припомянути традицийну і автентичну інтерпретацию народных пісен і танців.

В 2013 р. тот ансамбль награл платню, на котрій – окрем словацкого фольклору – нашли ся і русиньскы співанкы зо сел Габура, Торискы, Штельбах, Камюнка і Кыів. Тым разом, з нагоды свого ювілею, ґрупа Горнад просит до Ґранд Театру в Кошыцях на торжественний концерт пн. «Справы, што ся діют». Подія буде проходила в суботу, 27. жолтня/октобра тр., о 18.00 год.

Як в запрошыню пише Штефан Штець, «мы словацкій ансамбль, лем одколи єм в Горнаді, намагам ся робити, пропаґувати і проявляти заінтересуваня нашом русиньском традицийном культуром. Од танця, співу, аж по музыку».

«Справы, што ся діют» то новий авторскій проґрам Штефана Штеця, котрого основом сут історичны подіі по ІІ Світовій Войні на териториі Карпатской Руси. Посплітана доля головных героів Русинів, хлопця з Лемковины і дівчатка з Пряшівской Руси, мат вказати на спільне минуле і, як гварит сам автор, робити єй актуальном і на днес, на час в котрым жыєме.

До участи в подіі красні вшыткых просит і жычыт вшытко, што добре – Штефан Штець, артистичний ведучий фольклорного ансамблю Горнад з Кошыц.

Боґдан ҐАМБАЛЬ, жрідло: лем.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo