24. 7. 2019: 110 років тому вродил ся мастер імпресийоністичного карпатского пейзажу

Перед трома днями минула 110. річниця народин русиньского маляря Золтана Шолтеса, якій был єдным з представників Підкарпатской Школы Малярства. Закарпатскій Областный Артистичный Музей імени Йосифа Бокшая в Ужгороді зорґанізувал выставу з нагоды ювілею.

 

Жытя Золтана Шолтеса

Артиста вродил ся 21. липця/юлия 1909 рока в Прикопі, в тамтым часі в Угорскым Королівстві, днес є то обшыр Словациі. Золтан Шолтес был священником. Скінчыл ґімназию та грекокатолицку богословску семінарию в Ужгороді. В тым самым часі вчыл ся малярства під оком вызначных творців – Йосифа Бокшая і Адальберта Ерделія.

В 1933 році высвячено Шолтеса на священника і признано на парохію до гірского села Ужок близко карпатского перевалу. Душпастырювал гын шіст років. Через цілый тот час приізджали до него камараты-артисты малювати пейзажы та жанровы сцены. Зображыня деревяной церкви в селі Ужок приняло ся быти тестом майстерности малярів старшого і середнього поколіня.

Коли в 1947 році пришол час репресий проти грекокатолицкій церкви, Шолтес не вырюк ся свойой віры і жебы не перейти на православя, мусіл лишыти священство. Остал без середків до жытя. Повело ся му найти роботу в ужгородскій фабриці меблів. Аж вчас хрущовского отепліня в очах радяньскых власти был Шолтес вызнаный як артиста маляр. Вмер 16. грудня/децембра 1990 рока в Ужгороді.

 

Мастер карпатского пейзажу

Золтан Шолтес был провідным представником другого поколіня Підкарпатской Школы Малярства, ціле жытя был вірный жанрови пейзажу. Розвинул свою стилистику малюваня – поетицкій реалізм, в котрым кольорами выявлял захопліня натуром. То імпресийонізм, але з експресийоністичным елементом. До найпопулярнійшых образів Шолтеса причыслят ся карпатскы пейзажы «Бескіды», «Жолтньовый ден», «Зимовый вечер», «Зима в селі» ци «Хыжы зимом». Коли пришол час політичных змін, мусіл згідні з вымогами малювати образы в духу социялистичного реалізму. Приміром сут творы «Колгоспна фарма», «Новобудовы Закарпатя» ци «Електростация в горах».

 

«In memoriam» – выстава в Ужгороді

18. липця/юлия 2019 рока в просторах Закарпатского Областного Артистичного Музею імени Йосифа Бокшая в Ужгороді прошол вернісаж з нагоды 110. річниці народин Золтана Шолтеса. Одкрытя выставы получене было з вечером памяти про артисту. Буде мож ю обзерати до 18. серпня/авґуста тр. Образы вказуваны на експозициі походят з колекциі ЗОАМ.

Наталія МАЛЕЦКА-НОВАК, ЛЕМ.фм

(Публікуєме в оріґіналї – лемківскім варіантї русиньского языка.)

Script logo