24. 6. 2021: Руска матка проти дотацій з Україны

19-го юна 2021-го року засїдала презідія орґанізації Руска матка, котра діє в Сербії і є членом Світового конґресу Русинів. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

Презідія обговорила веце вопросів. Як про аґентуру повів Дюра Папуґа, председа орґанізації, сім присутных членів презідії вырїшыло, жебы Руска матка урядно реаґовала на Націоналный совіт Русинів, русиньскый самосправный орґан, з причіны несхваленых фінанчных средств на проєкты, котры орґанізація подала, в першім ряді на друкованя свого офіціалного пресового орґану Руснак.

Руска матка буде реаґовати і на актівности Проєктового бюра Націоланого совіту, де є запропоноване гляданя фінанцованя з Україны як обчанам той державы в діаспорї, з чім Руска матка не є згодна.

На засїданю обоговорив ся і план роботы містной орґанізації в Коцурї, де была выбрана нова предсидателька Славица Чельковски. Якраз она презентовала на засїданю план, котрый по діскусії быв і схваленый.

Презідія орґанізації вырїшыла, же буде далше глядати фінанції на друкованя часопису Руснак через спонзорінґ, як і через жадости на покраїньскы орґаны і локалны самосправы, де суть містны орґанізації Руской маткы.

На стрїчі бісїдовало ся і о далшых процесах коло друкованя книжкы Мала історія Русинів од Івана Попа, як і далшых справах о діялности орґанізації в наступных місяцях.

Петро МЕДВІДЬ, ЛЕМ.фм, ґрафічна і языкова управа: ред. АРК в СР, жрідло фотоґрафії: Рутенпрес.

Script logo