24. 6. 2018: Дзеркало з назвов „Kárpátalja‟

Недавно мож было чітати о тім, же в Лондонї проходив алтернатівный світовый шампіонат у фотбалї, котрый перемогла команда Мадярів із Закарпатьской области Україны під назвов Kárpátalja‟. На Міністерстві загранічных дїл Україны бы якбач найрадше післали єден ваґон до лаґру, кебы была така можность.

Світовый погар ConIFA – Конфедерації незалежных фотбаловых асоціацій, значіть тых, котры не суть членами офіціалной федерації FIFA, є веце як шампіонат скорїше класічный турнай команд, котры іншак не мають можность вказати ся на світовій фотбаловій сценї. Не все іде о даякый „небезпечный сепаратізм“, скорїше іде о то, же не кажда держава давать такый комфорт як Великобрітанія, же окрем анґліцькой команды є дожычене быти у офіціалных штруктурах меджінародного фотбалу і командам Шкотів ці Северной Ірландії. Навспак, є то властно вынятком. І зато выникла у 2013-ім роцї алтернатівна фотбалова конфедерація, котра давать простор нелем невызнаным державам, але і рїзным реґіонам, народам без державы ці представителям народностных меншын, якы жыють в граніцях іншых держав.

Так суть членами той конфедерації, наприклад, команды зо Северной Америкы – Кебек і Каскадія, европске Монако, котре у фотбалї не хоче признати Паріж, французька область Оксітанія ці анґліцькый Йоркшір, команды народів без державы – Курдів і Ромів, команды народностных меншын – наприклад, Мадярїв на Словакії і на Українї, но і споминаны команды узнаных держав. В україньскій пресї ся мож было в повязаню з тым дочітати головно о тім, же іде о конфедерацію, де суть неузнаны державы, же там были і команды такзваных републік Луґаньска і Донецька, і же іде о турнай сепаратістів. Одповідь на то дав тренер команды Северного Кіпру, котрый про анґліцькый протал повів, же они не рїшають політіку, хотять грати фотбал, і же най хтось іде і повість 12-річным дїтём на Севернім Кіпрї, же не можуть грати фотбал, бо їх державу нихто не узнавать.

Мадярів із Закарпатьской области Україны репрезентовала тот рік команда Kárpátalja, котра сама о собі пише як о командї не даякой теріторіялной непризнаной области, а як о командї мадярьской меншыны в споминаній области Україны. Окрем того там была, наприклад, і команда „Felvidék‟, котра про зміну репрезентує мадярьску меншыну на Словакії. Може бы Kárpátalja ани тот раз не была в центрї увагы україньскых медій і властей, бо членом конфедерації не є першый рік, но україньскы Мадяре теперь зробили важну хыбу – турнай выграли. А перемога ся предці не одпущать. І так ся зачало писати о сепаратістах на зеленій траві, котры бы може могли анектовати і даякый фотбаловый штадіон(?!)

Же з того зробили тему україньскы медії, то ся не чудую. Докінця ся не чудую, же то потребовав окоментовати і даякый міністер. Не чудую ся ани тому, же ся знова запропоновало старе добре, выпробоване україньске рїшіня: СБУ на них! Не будуть предці бігати по траві лем так і репрезентовати свою меншыну. А іщі і выгравати, кедь Українї ся выгравати не дарить і україньскы Мадяре бы в тім мали быти лоялны і програвати так само(?!)

Будьяк бы сьте не глядали, не найдете єдно речіня од будякого міністра іншой державы ку темі алтернатівного шампіонату. Нихто в Канадї не коментовав Кебек, нихто з Паріжа не посылать службу безпекы на Оксітанцїв, Словакія не рїшать своїх Мадярів у фотбалї, хоць їх мать велике чісло – 10 процент, єднако як то не робить ани Румунія, котра мала окрем мадярьской і ромску команду на турнаї, не чути ани Японію, із котрой там была команда корейской меншыны, Данія не рїшать команду Ґрінландії а Занзібар є радый, же гойо офіціална команда собі заграть холем на алтернатівній сценї, бо на тій офіціалній нияк не є.

Кедьже не єм шпортовець, а ани ся у фотбалї не знам, тоту шпортову рубріку закінчу нешпортово. „Kárpátalja – команда мадярьской меншыны на Українї, не є жадным огрожінём Україны, єй сувереніты, теріторіялной цїлости, ани ничого іншого. Но реакції на єствованя такой команды, яков є Kárpátalja, можуть быти добрым дзеркалом про Европу.

При Русинах на Українї довгодобо тзв. Запад, Европа, меджінародны інштітуції якось заперають очі і не видять, же Києв довгодобо не забезпечує їх права, котры бы держава мала ґарантовати на основі конштітуції і меджінародных документів. Скорїше навспак, актівісты суть часто означованы за сепратістів, суть слїдованы, грозить ся їм покаранём. Нихто нич не видить, Україна є днесь лем жертва, котра іде добрым напрямом і вшытко робить добрї. Кого інтересують Русины?

Покля бы теперь досправды зачали власти рїшыти членів команды, котра лем шпортом репрезентовала свою меншыну в державі, навеце принесла домів вітязство, покля бы рїшінём Києва была перзекуція тых Мадярів, може бы то дакус веце зарезоновало Европов, кедьже то уж не є такый малый і неосновный народ без державы, і в дзеркалї з назвов Kárpátalja, бы ся могли отворити очі тым, котры дотеперь в справі утискованя меншын на Українї, были слїпы.

(Петро МЕДВІДЬ, статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.)

 

Script logo