24. 5. 2021: Позваня на інтересну выставку

Мілы приятелї,

сердечно вас позываме до СНМ – Музея русиньской културы в Пряшові на выставу Дубаёвы Анна і єй дїти, отворїня якой буде 4. 6. 2021 (пятніцю) о 16:00 в просторах музею на Масариковій уліцї 20, в Пряшові. Концепція выставы загортать выбер з творчости Михала і Ореста Дубаёвых, найстаршого і наймолодшого зо семох дїтей, але і особны річі і оцїнїня вшыткых семеро сороденцїв, артефакты, публікації з творчости їх дїтей, внуків і внучок.

 

* * *

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame do SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove na výstavu Dubayovci  Anna a jej deti, ktorej otvorenie sa uskutoční 4. 6. 2021 (piatok) o 16:00 hod. v priestoroch múzea na Masarykovej ulici 20, v Prešove. Koncepcia výstavy zahŕňa výber z tvorby Michala a Oresta Dubayových, najstaršieho a najmladšieho zo siedmich súrodencov, ale aj osobné veci a ocenenia všetkých siedmich súrodencov, artefakty, publikácie z tvorby ich detí, vnukov a vnučiek.

Tešíme sa na Vašu návštevu...

Jana Truščinská, kultúrno-propagačný manažér SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove

Script logo