24. 4. 2021: Южна Дакота в США – має найменшы обмеджіня, а в середнїм чіслї лем єдно вмертя на Ковід денно!

Ako bolo hlásené už v marci, Južná Dakota prijala k ochoreniu COVID-19 asi najmenej reštriktívny prístup z celého západného sveta.

Jej konzervatívna guvernérka Kirsti Noemová je k tomu skalná odporkyňa lockdownov. Keď v roku 2020 koncom augusta epidémia narastala, neboli zavedené prakticky žiadne obmedzenia.

Napriek tomu však po dosiahnutí vrcholu v polovici novembra počty prípadov rýchlo klesali. A okolo februára boli na nízkych trojciferných číslach.

Ako sa to vyvíjalo ďalej? Počty prípadov zostali nízke, v priemere asi 170 prípadov denne:

A ďalej klesali aj počty úmrtí. Posledných sedem dní prinieslo v priemere iba jedno úmrtie denne:

Hoci má Južná Dakota spomedzi štátov USA ôsmu najvyššiu mieru smrtnosti, jej epidémia ustúpila bez akéhokoľvek vládneho zásahu!

(V marci ani v prvom týždni apríla pritom neboli zavedené žiadne nové obmedzenia.)

Najnižšie úmrtia, najlepšia ekonomika

A čo viac, po ekonomickej stránke si Južná Dakota počínala lepšie než väčšina ostatných štátov a západných krajín.

Podľa Výboru pre hospodárske analýzy poklesol jej HDP v roku 2020 len o 1,7%  – čo je siedmy najmenší pokles spomedzi štátov USA. (HDP Británie sa za posledný rok prepadol o takmer 10%.)

Navyše má v súčasnosti Južná Dakota najnižšiu mieru nezamestnanosti zo všetkých 50 štátov – len 2,9%.

Niekto by mohol povedať: „Nemôžete porovnávať HDP a nezamestnanosť s ľudským životom!“

To ale jednoducho nie je pravda. Peniaze, ktoré sa platia do národného zdravotného systému (a v USA do programov ako Medicare a Medicaid), pochádzajú zo zdaňovania hospodárskej činnosti.

To znamená, že čím je hospodárska činnosť menšia, tým menej peňazí je k dispozícii. A to ešte pred započítaním spoločenských nákladov nezamestnanosti a bankrotov.

Záver

Vzhľadom na nízku hustotu obyvateľstva by mal byť človek pri porovnávaní Južnej Dakoty s inými krajinami ako napríklad Veľká Británia opatrný.

Lenže trajektória jej epidémie vrhá vážne pochybnosti na modely, ktoré nás k lockdownu priviedli.

Autor: Noah Carl, zdroj: lockdownsceptics.org, spracoval: Badatel.net

Súvisiace články

 

Script logo